Gå til innhold
Organisasjon

Lovkomite

NITOs lov er vedtatt av kongressen. Lov-komiteen skal gi uttalelser om lovforslag og fortolkninger av NITOs lov.

Medlemmer

, NITO Hordaland, tlf. 41666650
, NITO Hordaland, tlf. 95726290
, NITO Nord-Rogaland og Sunnhordland, tlf. 99549432

Varamedlem

, NITO Rogaland, tlf. 90075411

Retningslinjer for Lovkomiteen

 1. Etablering
  Lovkomiteen velges av kongressen (Lov for NITO § 4.5.4).
  Lovkomiteen velger selv sin leder.

 2. Formål
  Lovkomiteen er et rådgivende organ i spørsmål som gjelder Lov for NITO. Lovkomiteen skal gi råd i forbindelse med lovtekniske forhold. Øvrige forhold i forbindelse med lovendringsforslag tillegger det ikke komiteen å ta standpunkt til.

 3. Plikter
  Lovkomiteen skal sørge for at forslag til endring i Lov for NITO ikke er i strid med andre bestemmelser i Lov for NITO. Dersom det foreligger flere forslag, med i realiteten samme innhold, skal komiteen samordne/redigere disse.

  Komiteen skal sørge for at lovforslag får best mulig utforming, uten at realiteten i forslaget endres.

  Lovkomiteen skal kontakte forslagsstiller dersom den mener at forslaget som foreligger, er i strid med andre bestemmelser i Lov for NITO. Lovkomiteen kan/skal også ta kontakt med forslagsstiller, og eventuelt andre berørte parter, hvis den finner det hensiktsmessig å endre formuleringen i et forslag, eller samordne/redigere likeverdige forslag.

 4. Rapportering
  Lovkomiteen sender sine kommentarer og forslag til hovedstyret.

 5. Forhold til kongressen
  Lovkomiteens kommentarer og forslag er en del av dokumentene som sendes avdelingene til uttalelse før kongressen. Komiteens kommentarer og forslag skal også integreres i kongressens saksdokumenter.

 6. Deltakelse på kongressen
  Minimum 2 av Lovkomiteens medlemmer deltar på kongressen med talerett.
  Oppgaver på kongressen er å:
  - vurdere/besvare spørsmål om lovsaker.
  - overvåke at forslag og vedtak ikke er i strid med eksisterende lover, vedtekter og retningslinjer eller andre vedtak.
  - overvåke at forhandlingene på kongressen foregår i henhold til gjeldende lov og forretningsorden vedtatt for møtet.

Se Lov om NITO og andre retningslinjer

Aktuelle saker om lønn og arbeidsliv


Alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: