Gå til innhold
Folk rundt bord. Foto: Tom Haga
Organisasjon

NITO og andre organisasjoner

Det er ofte naturlig å søke samarbeid med andre organisasjoner. Her er organisasjoner NITO er medlem av eller har inngått forpliktende samarbeidsavtale med.

Foreninger NITO er medlem av

SKIFT

SKIFT er en næringsdrevet medlemsorganisasjon for alle bedrifter og foreninger som ønsker å gjøre en ekstra innsats for klimaet i Norge. Målet er å omstille landet til lavutslippssamfunn så raskt som mulig, og å vise hvilke forretningsmuligheter som ligger i dette skiftet. NITO var den første fagforeningen som meldte seg inn.

Les mer om Skift 

Sammenslutningen av akademikerorganisasjoner i Spekter (SAN)

SAN er forhandlingspart overfor arbeidsgiverforeningen Spekter og representerer over 14.000 ansatte. NITO er én av 15 fagforeninger som har inngått samarbeid via SAN om å danne felles front i forhandlingene med Spekter.

Les mer om San 

Maritimt Forum

Maritimt Forum er en interesseorganisasjon hvor både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden er representert og samarbeider for å fremme maritim nærings felles interesser. Maritimt Forum arbeider for å fremme kunnskap om maritim sektor, og er en møteplass for dialog mellom næring, myndigheter og utdannings- og forskningsmiljøer.

Les mer om Maritimt forum 

Petro Arctic

Petro Arctic er en interesseorganisasjon for virksomheter som ønsker å delta i petroleumsvirksomhet i nord. Foreningen markedsfører sine medlemsbedrifter og gir dem tilgang til nettverk og kompetanseutvikling. Foreningen legger til rette for størst mulig ringvirkning av oljevirksomhet i denne regionen og driver med informasjonsarbeid overfor næringsliv og myndigheter.

Les mer om Petro Arctic 

Association of Nordic Engineers (ANE)

ANE ble etablert av NITO sammen med Ingeniørforneningen Danmark (IDA) og Sveriges Ingeniører i 2007. Senere har den islandske ingeniørorganisasjonen Verkfræðingafélag Íslands og Engineers Finland tilsluttet seg organisasjonen. ANE er en arena for å dele kunnskap og generere nye ideer på tvers av de nordiske landene. ANE representer mer enn 500.000 ingeniører med bachelor, master- eller doktorgrad, og er en sterk ingeniørstemme i europeisk sammenheng.

Les mer om ANE

Avtale med de andre nordiske ingeniørorganisasjonene

Les om gjestemedlemskap i de andre nordiske ingeniørorganisasjonene

Forpliktende samarbeidsavtaler

NITO samarbeider også med en rekke organisasjoner om ulike prosjekter.

Vitensenterforeningen

De regionale vitensentrene er populærvitenskapelige opplevelses- og læringssentre, og Vitensenterforeningen arbeider for å fremme kunnskap om og bruk av disse sentrene. Foreningen er også et organ for samarbeid mellom sentrene og arrangerer dessuten faglige seminarer for voksne.

Les mer om Vitensentrene

Jenter og teknologi

NITO samarbeider med NHO og NSR om prosjektet Jenter og teknologi, som skal oppmuntre flere jenter til å velge ingeniør- og teknologutdanninger gjennom inspirerende foredrag og møter med kvinnelige rollemodeller.

Les mer om Jenter og teknologi

Fellesforbundet

Fellesforbundet er del av LO og Norges største fagforbund i privat sektor. NITO samarbeider med dem om blant annet nærings- og industripolitikk.

Les mer om Fellesforbundet

Polyteknisk Forening

Polyteknisk Forening er en organisasjon som arbeider for bærekraftig teknologi- og samfunnsutvikling. De tilrettelegger for dialog om teknologi, samfunn og næringsliv gjennom blant annet debattmøter og kompetansenettverk.

Les mer om Polyteknisk Forening

Forskerforbundet

Forskerforbundet er Norges største interesseorganisasjon for ansatte i forskning, høyere utdanning og kunnskapsformidling. NITOs medlemmer kan også være medlemmer av denne organisasjonen.

Les mer om Forskerforbundet

Bioingeniørfaglig institutt (BFI) og deres forhold til internasjonale organisasjoner

BFI er en del av NITO. Organisasjonen har et utstrakt internasjonalt samarbeid.

Oversikt BFIs internasjonale kontakter

Aktuelle saker om dine medlemsfordeler

Publisert: Sist oppdatert: