Gå til innhold
Organisasjon

Pensjonist?

NITO Pensjonistene betaler kun ti prosent av ordinær kontingent, årlig. Medlemmer over 80 år er fritatt for å betale kontingent.

Alle NITO-medlemmer som har forlatt det yrkesaktive arbeidsliv blir en del av det sosiale felleskapet til NITO Pensjonistene. 

Ønsker du å å ta del i NITOs tilbud til pensjonister send eller ring oss på 22053500 når du går av med pensjon.

I tillegg oppfordrer vi deg til å registrere ny e-postadresse dersom du tidligere har hatt en jobb-adresse registrert. Du får informasjon og invitasjoner til aktuelle og sosiale arrangementer.

Hovedstyret ønsker, og legger vekt på, å tilrettelegge for at NITOs pensjonistmedlemmer møtes til aktiviteter og deltar på medlemstilbud i de lokalavdelingene de tilhører.

Medlemsfordeler for NITO-pensjonistene

Som NITO-pensjonist har du stort sett de samme fordeler som et vanlig medlem. Blant annet kan du som NITO-pensjonist møte på avdelingenes årsmøte med stemmerett.

Avdelingens pensjonistutvalg gir pensjonistmedlemmer ulike medlemstilbud, slik som medlemsmøter, temamøter, turer og sosiale aktiviteter.

Av andre fordeler kan nevnes; èn time gratis advokathjelp, gunstige forsikringsordninger, Teknisk Ukeblad og NITO Refleks.

Betaler du for mye?

Benytter du alle medlemsfordelene du har på bank og forsikring? Her kan det fort være penger å spare!

Sjekk alle dine medlemsfordeler på bank og forsikring

Som en av over 10.000 andre NITO-pensjonister vil NITO både sentralt og lokalt gi deg et tilbud som kan være til glede og nytte i din pensjonisttilværelse.

NITO Pensjonistenes Utvalg (NPU)

NITOs hovedstyre har nedsatt et eget utvalg for å arbeide for pensjonistene. Dette utvalget har følgende mandat:

  1. NPU skal være et koordinerende og rådgivende organ for avdelingenes pensjonistutvalg.
  2. NPU skal være hovedstyrets aktive lyttepost for de strømninger og tanker som gjør seg gjeldende blant pensjonistmedlemmene.
  3. NPU er hovedstyrets rådgivende organ i saker av pensjonistpolitisk karakter.
  4. NPU skal utøve sin virksomhet innenfor rammen av NITOs vedtatte strategier i samsvar med NITOs verdigrunnlag.

NITO sentralt fremmer pensjonistpolitiske saker overfor myndighetene på aktuelle områder, men er ikke i en slik posisjon at vi kan delta i de forhandlinger som foregår om regulering av pensjoner, G – regulering og lignende.

Utvalget består av:

  • Rolf Hauge (leder), NITO Oslo og Akershus –
  • Hugo Nygård, NITO Nordland –
  • Karl-Sverre Trollnes, NITO Hedmark –

Utvalget kan også nås ved henvendelse til 

Hvilke saker jobber NPU med?

Se referater/notater fra NITO-pensjonistenes utvalg (Krever pålogging)

Avdelingenes pensjonistgrupper

I samråd med pensjonistgruppen vil avdelingsstyret nedsette et eget lokalt Pensjonistutvalg (PU). Dette utvalget skal selv stå for alle tilbud/aktiviteter lokalt og får tilført midler fra avdelingen.

Det er viktig at pensjonistgruppen og PU gruppen er forankret i avdelingens avdelingsstyre ved at avdelingsstyret oppnevner leder og medlemmer til PUs styre, f.eks. etter en nominasjon i pensjonistgruppen.

PUs styre består av tre til fem medlemmer, med to års funksjonstid og det skal sørges for god kontinuitet ved at ikke alle styremedlemmene skiftes ut samtidig.

Det skal være god kommunikasjon mellom avdelingsstyret og PU, enten ved at leder av PU møter på avdelingens styremøter med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett, eller at ett av styremedlemmene er kontaktperson mellom avdelingsstyret og PU.

På samme måte som de øvrige grupperingene i avdelingen, må pensjonistutvalget utarbeide aktivitetsplan og budsjett for det kommende år. Blant aktivitetene kan være: Pensjonistpolitiske saker, sosiale samlinger, ekskursjoner, temamøter.

I 2016 er ordinær kontingent kr 4.430, og kontingenten for pensjonister er ti prosent av den ordinære kontingenten, tilsvarende 443 kroner i året.

Som fullverdige medlemmer av avdelingen har pensjonistene anledning til å delta på alle de arrangementer og kurs som avdelingen arrangerer, også avdelingens årsmøte.

Du kan finne mer om din avdelings pensjonistutvalg og lokale aktiviteter ved å gå inn på nettsiden til din lokale avdeling.

Har du spørsmål? 

NITO har 20 ulike lokale avdelinger rundt i landet. 

Kontakt din lokale avdeling

Publisert: Sist oppdatert: