Farah Ali

Advokat/juridisk sjef

E-post:
Mobil: 91515977

Spør meg om:

Alle spørsmål knyttet arbeidsliv.

Andreas Moen

Spør meg om:
Andreas Moen svarer på spørsmål knyttet til pensjon i arbeidslivet.

Stilling: Advokat

E-post:
Mobil: 41257952

Farah Ali Farah.jpg

Stilling: Advokat/juridisk sjef
E-post:
Mobil: 91515977

Spør meg om:
Farah svarer på spørsmål knyttet arbeidsliv. Alt fra gjennomgang av kontrakt, hjemmekontor og lønnsforhandlinger.

Andreas Moen andreas-g.-r.-moen.jpg

Andreas Moen svarer på spørsmål knyttet til pensjon i arbeidslivet.

Stilling: Advokat
E-post:
Mobil: 41257952

Beate Sire Dagslet

Beate.jpgStilling: Advokat
E-post: ">
Mobil: 41334255

Spør meg om:
Beate Sire Dagslet svarer på spørsmål knyttet til GDPR og personvern.

Knut Aarbakke

Knut.jpg

Knut Aarbakke svarer på spørsmål knyttet til tariff, lønn og forhandliger.

Stilling: Forhandlingssjef
E-post:
Mobil: 90069484

Marianne Kjellsen

Marianne.jpg

Marianne Kjellsen svarer på spørsmål knyttet til likestilling, mangfold og etikk i arbeidslivet.

Stilling: Advokat
E-post:
Mobil: 97063161

 

FArah Ali Advokat

Advokat