Gå til innhold
Organisasjon

Lov for NITO, vedtekter og retningslinjer

Her finner du lov for NITO, gjeldende vedtekter, retningslinjer, håndbok for avdelingene og andre regler som gjelder i NITO.

Retningslinjer for støtte til medlemmer

Som medlem i NITO får du gratisk juridisk bistand i saker som gjelder ditt arbeidsforhold.

Retningslinjer for juridisk bistand

NITO har også økonomiske støtteordninger hvis du for eksempel mister jobben.

Retningslinjer for lån til medlemmer i konkursrammede bedrifter

Regler for redusert kontingent og kontingentfritak

Lov for NITO

Lov for NITO

Lov for NITO ble først vedtatt på representantskapsmøtet i Oslo den 1. mars 1936. Tilleggsbeslutninger er vedtatt på senere representantskapsmøter, senest på kongressen 27.-30. september 2012.

NITO på arbeidsplassen

Retningslinjer for NITOs bedriftsgrupper
Retningslinjer for NITOs konserngrupper
Retningslinjer for NITOs etatsgrupper

Retningslinjer for tildeling av økonomisk støtte til NITO-grupper på arbeidsplassen:

Søknad om støtte til bedriftsgrupper
Søknad om støtte til konserngrupper og landsomfattende bedriftsgrupper
Søknad om støtte til etatsgrupper 
Vedtekter NITOs støttefond

 Om valg i NITO

Felles veiledning for nominasjons- og valgkomiteer i NITO

 Vedtekter

Vedtekter for NITOs avdelinger
Vedtekter for NITO Studentene 2016
Vedtekter NITOs støttefond

Håndbøker

Håndbok for avdelingstillitsvalgte

 

Publisert: Sist oppdatert: