Gå til innhold
Organisasjon

Lov for NITO, vedtekter og retningslinjer

Her finner du lov for NITO, gjeldende vedtekter, retningslinjer, håndbok for avdelingene og andre regler som gjelder i NITO.

Lov for NITO

Lov for NITO ble først vedtatt på representantskapsmøtet i Oslo den 1. mars 1936. Tilleggsbeslutninger er vedtatt på senere representantskapsmøter, senest på kongressen 27.-30. september 2012.

Lov for NITO

Felles retningslinjer i NITO

Retningslinjene skal bidra til å motivere tillitsvalgte og medlemmer til godt og konstruktivt organisasjonsarbeid med medlemmenes beste i fokus. Retningslinjene skal samtidig sikre mest mulig ens praksis slik at medlemmer over hele landet oppfatter NITO som en samlet organisasjon.

Felles retningslinjer i NITO

Retningslinjer for støtte til medlemmer

Som medlem i NITO får du gratisk juridisk bistand i saker som gjelder ditt arbeidsforhold. NITO har også økonomiske støtteordninger hvis du for eksempel mister jobben. Regler for redusert kontingent og kontingentfritak.

Retningslinjer for juridisk bistand
Retningslinjer for lån til medlemmer i konkursrammede bedrifter

NITO på arbeidsplassen

Retningslinjer for NITOs bedriftsgrupper
Retningslinjer for NITOs konserngrupper
Retningslinjer for NITOs etatsgrupper

Om valg i NITO

Felles veiledning for valgkomiteer i NITO

 Vedtekter

Vedtekter for NITOs avdelinger
Vedtekter for NITO Studentene 2016
Vedtekter NITOs støttefond

 

 

Publisert: Sist oppdatert: