Gå til innhold
Organisasjon

Valgkomiteene for sentrale tariffutvalg

Valg-/nominasjonskomiteene har ansvar for å finne kandidater til valg av de fem sentrale tariffutvalgene (tidligere forhandlingsutvalg - FU) som skal velges våren 2021. Bedriftsgrupper, lokale tariffutvalg og etats- og konserngrupper er velkommen til å fremme forslag til kandidater til de respektive tariffutvalgene.

Ta gjerne kontakt med komiteene om du har forslag til kandidater eller lurer på hva et et verv i et tariffutvalg innebærer.

Nominasjons-/valgkomiteer

NITO Privat

Leder , mobil 91806658
Medlem , mobil 48098029
Medlem , mobil 41460473

NITO Spekter

Leder , mobil 97171490
Medlem , mobil 92884764
Medlem  mobil 90745357

NITO Kommune

Leder , mobil 97080412 
Medlem , mobil 48018173  
Medlem , mobil 90969486

NITO Stat

Leder , mobil 40856326
Medlem , mobil 90616550
Medlem , mobil 91138528

NITO KS Energi

Leder , mobil 40693216
Medlem , mobil 95190097

Retningslinjer for valg av forhandlingsutvalg

- sist revidert/vedtatt av hovedstyret i november 2011. Hovedstyret vedtok i 2017 har vedtatt nye betegnelser på ulike utvalg i NITO. Forhandlingsutvalgene betegnes nå Tariffutvalg, og nominasjonskomiteene betegnes som valgkomiteer på samme måte som for øvrige valgkomiteer i NITO.

Oversikt over NITOs sentrale Tariffutvalg 

Publisert: Sist oppdatert: