Gå til innhold
Organisasjon

Valgkomiteene for sentrale tariffutvalg

Valg-/nominasjonskomiteene har ansvar for å finne kandidater til valg av de fem sentrale tariffutvalgene (tidligere forhandlingsutvalg - FU) som skal velges våren 2018. Bedriftsgrupper, lokale tariffutvalg og etats- og konserngrupper er velkommen til å fremme forslag til kandidater til de respektive tariffutvalgene.

Ta gjerne kontakt med komiteene om du har forslag til kandidater eller lurer på hva et et verv i et tariffutvalg innebærer.

Nominasjons-/valgkomiteer

NITO Privat

Leder , mobil 92440997 
Medlem , mobil 90628574 
Medlem , mobil 97088180 

NITO Spekter

Leder , mobil 92642520
Medlem , mobil 91804145 
*Jan Petter Fet ble valg som medlem i valgkomiteen, men trakk seg ut av valgkomiteens arbeid da han ble foreslått som kandidat til tariffutvalget.

NITO Kommune

Leder , mobil 97080412 
Medlem , mobil 99717596 
Medlem , mobil 90582937

NITO Stat

Leder , mobil 41666699 
Medlem , mobil 48242134 
Medlem , mobil 92635520

NITO KS Energi

Leder , mobil 99287119 
Medlem , mobil 90893288

Retningslinjer for valg av forhandlingsutvalg

- sist revidert/vedtatt av hovedstyret i november 2011. Hovedstyret har i 2017 har vedtatt nye betegnelser på ulike utvalg i NITO. Forhandlingsutvalgene (FUene) betegnes nå Tariffutvalg, og nominasjonskomiteene betegnes som valgkomiteer på samme måte som for øvrige valgkomiteer i NITO.

Oversikt over NITOs sentrale Tariffutvalg 

Publisert: Sist oppdatert: