Valg-/nominasjonskomiteene har ansvar for å finne kandidater til valg av de fem sentrale tariffutvalgene (tidligere forhandlingsutvalg - FU) som skal velges våren 2021.

Bedriftsgrupper, lokale tariffutvalg og etats- og konserngrupper inviteres til å fremme forslag til kandidater til de respektive tariffutvalgene.

Nominasjons-/valgkomiteer

NITO Privat

Leder , mobil 91806658
Medlem , mobil 48098029
Medlem , mobil 41460473

NITO Spekter

Leder , mobil 97171490
Medlem , mobil 92884764
Medlem  mobil 90745357

NITO Kommune

Leder , mobil 97080412 
Medlem , mobil 48018173  
Medlem , mobil 90969486

NITO Stat

Leder , mobil 91138528
Medlem , mobil 90616550
Medlem , mobil 91172570

NITO KS Energi

Leder , mobil 40693216
Medlem , mobil 95190097

Retningslinjer for valg på sentrale tariffkonferanser

- sist revidert av hovedstyret i oktober 2020.