Gå til innhold
Organisasjon

Årsmøter i NITOs bedriftsgrupper

Januar og februar er årsmøtetid. I tillegg til å være den arenaen der medlemmene velger sine tillitsvalgte, er dette også en fin anledning til å møtes for å drøfte aktuelle saker.

Hva er et årsmøte?

Årsmøtet er bedriftsgruppas høyeste organ og skal avholdes årlig. Den viktigste funksjonen er å velge tillitsvalgte, og møtet kan gjøres mer eller mindre formelt. På denne siden har vi samlet aktuelle tips, skjema og maler som kan lette gjennomføringen av årsmøtet i din bedriftsgruppe.

Årsmøtet kan også gjøre helt enkelt ved at dere møtes f.eks i lunsjen. Det viktigste er at alle NITO-medlemmene innkalles og at dere blir enige om hvem som skal være tillitsvalgt det kommende året. Og så at dere informerer NITO og arbeidsgiver om dette.

Planlegging - tid for gjennomføring

Årsmøtene i bedriftsgruppene avholdes primært før årsmøtet i NITOs lokalavdeling. Mange bedriftsgrupper har medlemmer i ulike lokalavdelinger og må derfor koordinere årsmøte i fht. dette. Se oversikt for årsmøtedatoer i avdelingene (krever pålogging). Har dere ikke fått avholdt møte før årsmøte i lokalavdelingene er det likevel bedre å avholde årsmøte senere på året enn å ikke avholde årsmøte i det hele tatt.

Sted - fysisk eller elektronisk møteplass

Årsmøtet kan avholdes med fysisk oppmøte et sted, eller eventuelt via elektroniske møteplasser, eller som en kombinasjon av dette dersom medlemmene har arbeidssted på forskjellige lokasjoner.

Støtte til bevertning

Bedriftsgruppene kan, etter en enkel søknad, få støtte til bevertning på årsmøtet (krever pålogging). Dette gjelder også for årsmøter i de lokale gruppene, eller om alle deltakerne ikke er samlet på felles sted.

Innkalling

Skriftlig innkalling med styrets forslag til dagsorden skal sendes hvert medlem med minst 14 dagers varsel. Tillitsvalgte i bedriftsgruppen finner til en hver tid oppdaterte medlemslister på Min Side (krever pålogging).

Saker i hht. retningslinjer for NITOs bedriftsgrupper:

  • styrets beretning (årsrapport)
  • behandling av saker til avdelingens årsmøte (obs. 3 ukers frist før avdelingens årsmøte)
  • bedriftsgruppens representasjon på avdelingens årsmøte
  • innkomne saker (frist for innsending av forslag er 7 dager før møtet)
  • valg av styre og valgkomité  

Retningslinjene for bedriftsgrupper beskriver nærmere hvilke regler som gjelder for innkalling, valg etc.

Valg - tillitsvalgte

En viktig sak på årsmøtet er valg av tillitsvalgte. Medlemmene har rett til å påvirke hvem som skal representere dem i kommende periode. Å gjennomføre årsmøte og valg hvert år gir viktig legitimitet til de tillitsvalgte. Medlemmene som deltar på årsmøtet velger leder for bedriftsgruppen og ev. styremedlemmer.

En bedriftsgruppe kan ha medlemmer fordelt på flere lokasjoner. For å ivareta medlemmene i lokale saker, kan det velges lokale tillitsvalgte og evt styremedlemmer i en lokal gruppe. Det er viktig at det er god kontakt med de tillitsvalgte lokalt og bedriftsgruppestyret.

Oppgaver etter årsmøte - oppdatering verv

For både de tillitsvalgte selv og for NITOs medlemmer er det viktig at vi har riktige tillitsvalgte registrert i vårt medlemssystem. Bedriftsgruppeleder må derfor:

Ekstraordinært årsmøte

  • dersom det oppstår en helt spesiell situasjon som medlemmer eller styret vil at hele bedriftsgruppa skal ta stilling til, kan det kalles inn til ekstraordinært årsmøte
  • ekstraordinært årsmøte kan avholdes når styret vedtar det eller når minst halvparten av medlemmene krever det
  • møtet skal utelukkende behandle saken det er blitt kalt inn til

Har du spørsmål om årsmøtet i bedriftsgruppa?

Kontakt tillitsvalgt i din bedriftsgruppe eller ta kontakt med din lokale NITO-avdeling.

Publisert: Sist oppdatert: