Gå til innhold
Gruppe mennesker sett ovenfra Foto: Tom Haga
Organisasjon

Slik etableres en bedriftsgruppe

En bedriftsgruppe på arbeidsplassen gir dere mer utbytte av medlemskapet. Bedriftsgrupper og tillitsvalgte gir en operativ og slagkraftig organisasjon.

Hvorfor bedriftsgruppe?

Ved å ha en bedriftsgruppe får dere mulighet til å påvirke utviklingen av egen arbeidsplass og lønnsutviklingen for medlemmene. Dere vil også ha krav på å bli hørt og komme tidligere inn i prosessen ved omorganiseringer og eventuell nedbemanning på arbeidsplassen. 

Har du spørsmål? 

NITO har 19 lokalavdelinger rundt i landet. 

Kontakt din avdeling

Hvor mange må vi være for å etablere bedriftsgruppe?

Hvor mange dere må være for å etablere bedriftsgruppe avhenger av hvilken organisasjon virksomheten tilhører:

  • I NHO, Spekter, Virke og SAMFO kan dere etablere bedriftsgruppe når dere er tre medlemmer.
  • I private virksomheter som ikke er organisert i arbeidsgiverforening holder det at dere er to medlemmer for å etablere bedriftsgruppe.
  • I stat og kommune holder det at dere er minimum to medlemmer for å etablere bedriftsgruppe.

Alle NITO-medlemmer i virksomheten er med i bedriftsgruppen. Ledere kan på bestemte vilkår søke om å stå utenfor gruppen.

SLIK går dere fram

Dersom du ønsker bedriftsgruppe på din arbeidsplass, ta kontakt med andre NITO-medlemmene for å høre deres mening om dette. Innkall gjerne til et åpent møte hvor dere diskuterer dette.

En stor fordel med en bedriftsgruppe er at man står samlet. Det gir økt pondus. Det igjen har gjort at flere har lyst til å melde seg inn og bli medlemmer.
Martin Raczkowski - opprettet bedriftsgruppe i Politiets IKT-tjenester høsten 2014

Er det interesse for bedriftsgruppe, kan dere etablere den på egen hånd ved å gjennomføre et stiftelsesmøte hvor alle NITO-medlemmene innkalles. Ønsker dere hjelp til å etablere bedriftsgruppe, ta kontakt med NITO. 

Vi kommer gjerne på et møte hos dere hvor vi informerer om fordeler med å være NITO-medlem og å etablere bedriftsgruppe. Vi kan også være behjelpelig med å innkalle til møtet hvis du ikke vet hvem andre som er medlem av NITO på din arbeidsplass.

Ta kontakt med din lokale NITO-avdeling

Stiftelsesmøtet

Etablering av bedriftsgruppen skjer ofte i forlengelsen av informasjonsmøtet, men noen ganger må det innkalles til et eget stiftelsesmøte. På stiftelsesmøtet velges to til tre tillitsvalgte til et interimsstyre som fungerer fram til første ordinære årsmøte.

Husk å gi informasjon til arbeidsgiver og NITO

Når bedriftsgruppen er etablert og styret er valgt, fyller dere ut meldeskjema om ny bedriftsgruppe. Dette sendes til .

Skjema: Melding til NITO ny bedrifts- eller avdelingsgruppe

Dere må også informere arbeidsgiver. Vi har utabeidet et forslag til brev til arbeidsgiver som dere gjerne må bruke.

Rettigheter trer i kraft

Når NITO mottar beskjed om at bedriftsgruppe er etablert, sørger vi for at rettigheter for medlemmer og tillitsvalgte trer i kraft i henhold til det aktuelle avtaleverket.

Avtaleverket gir den tillitsvalgte rett til å opptre på vegne av alle medlemmene på arbeidsplassen. Dette kaller vi kollektive rettigheter, og disse gir rett medbestemmelse på arbeidsplassen samt drøftinger og forhandlinger med ledelsen.

Noen bedrifter er ikke medlem av en arbeidsgiverorganisasjon. I de tilfellene er NITO behjelpelig med å få på plass en direkteavtale med bedriften.

Kurs for tillitsvalgte

NITO vil sørge for at bedriftsgruppens tillitsvalgte får god opplæring og gode verktøy. På kurs treffer du andre tillitsvalgte som blir et nyttig nettverk, du blir kjent med oppgavene og mulighetene som ligger i det å være tillitsvalgt. 

Se alle tillitsvalgtkurs

NITOs tillitsvalgtopplæring gir deg kompetansen du trenger!

 

Verktøy for tillitsvalgte på Min side (logg inn)

Oversikt over dine medlemmer, reiseregninger, maler og andre verktøy for deg som er tillitsvalgt.