Gå til innhold
NITO tillitsvalgtopplæring
NITO tillitsvalgtopplæring - lær mer om tillitsvalgtes oppgaver og muligheter
Organisasjon

Tillitsvalgtopplæring

Trygge og kunnskapsrike tillitsvalgte sikrer medlemmene trygghet og innflytelse på arbeidsplassen. Dette får du gjennom å delta på NITOs tillitsvalgtopplæring. Opplæringen er gratis, og som tillitsvalgt har du etter avtaleverket krav på fri for å delta.

Det er du som tillitsvalgt som representerer NITO-medlemmene på arbeidsplassen. Du fungerer som talerør overfor arbeidsplassenes ledelse, og er det viktigste bindeleddet mellom det enkelte medlem og NITO som organisasjon. Fordi arbeidslivet er i stadig endring får du både grunnleggende kunnskap og kontinuerlig oppdatering gjennom NITOs tillitsvalgtopplæring.

Har du lurt på hvilken kunnskap og ferdigheter du trenger som NITO-tillitsvalgt? Hvordan du skal representere medlemmene og hvilke rettigheter og plikter du har? Hva du trenger å vite om lov og avtaleverk?

Opplæring for deg som er tillitsvalgt i bedriftsgruppe

 • NITO Intro i tre deler
 • Temakurs
 • Prosesskurs

NITO Intro

NITO Intro er grunnopplæring fordelt på tre kurs. Kursene gjennomføres trinnvis, og etter gjennomførte Intro-kurs har du kunnskap om:

 • NITO som organisasjon
 • Lov- og avtaleverk for ditt avtaleområde
 • Forhandlinger

Kursvarighet

 • NITO Intro del 1: Halvdags- / eller kveldskurs som arrangeres i lokalavdelingene
 • NITO Intro del 2: 3-dagers samling i Oslo-området  
 • NITO Intro del 3: 2-dagers samling i Oslo-området 

NITO Intro del 1 er felles for alle tariffområder, mens del 2 og del 3 er tilpasset de ulike tariffområdene.

Temakurs

Kurs med forskjellig tema som er nyttig for deg som tillitsvalgt, for eksempel omorganisering, personvern, konflikthåndtering, bedriftsøkonomi. De fleste kursene er dagskurs. 

I tillegg arrangeres det ulike temamøter i regi av NITOs lokale avdelinger landet rundt.

Prosesskurs og nettstudier i samarbeid med USN

Et kurs som fokuserer på din egenutvikling i rollen som tillitsvalgt. Hvordan kan du som tillitsvalgt håndtere situasjoner hvor regler og prosedyrer ikke er gitt, og bli i stand til å ta effektive og gode beslutninger. Prosesskursene er delt opp i tre deler, prosesskurs 1, 2 og 3.

Dersom du deltar på prosesskursene kan du også ta et nettbasert selvstudium i Human resource management HRM (15 sp) og Arbeidsrett (15 sp) ved Universitetet i Sørøst-Norge. Studiet baserer seg på at man har gjennomført introduksjonskursene for tillitsvalgte (Intro 1, 2, og 3) og prosesskursene (trinn 1, 2 og 3).

Gjennom å ha deltatt på disse kursene og gjennom din erfaring som tillitsvalgt, har du opparbeidet deg uformell kompetanse i "Human resource management" og arbeidsrett.

Vi gir deg muligheten til å formalisere denne kompetansen. Ved egeninnsats; dvs. lese pensum, levere deloppgaver og gjennomføre hjemmeeksamen i fagene HRM og arbeidsrett, kan du til sammen få 30 studiepoeng ved Universietet i Sørøst-Norge.

Anette Vevle Øvreås

- Kompetanse er nøkkelen til trygghet i egen rolle!
Anette Vevle Øvreås, tidligere leder i NITO Hordaland

Kursene arrangeres flere ganger i løpet av året. Benytt mulighetene som passer deg best og meld deg på.

Vi lover deg

 • inspirasjon i rollen som tillitsvalgt
 • fokus på læring gjennom oppgaveløsning, dialog og praktisk trening
 • nyttige nettverk med andre tillitsvalgte

Oversikt alle tillitsvalgtkurs

Publisert: Sist oppdatert: