Dette har deltakerne lært etter å ha gjennomført introduksjonskursene:

 • Rolleforståelse og praktisk organisering av arbeidet som tillitsvalgt.
 • Hvilke verktøy og informasjon man kan finne på nito.no, deriblant NITOs lønnskalkulator og lønnsstatistikk.
 • Medbestemmelse i relevante lover og avtaleverk. Hvordan representere medlemmene og organisasjonen i møte med arbeidsgiver?
 • Hvordan den tillitsvalgte kan gjennomføre lønn og lønnsforhandlinger i sin sektor.
 • Omstilling, nedbemanning og permittering, derav hva som er de relevante reglene i lønn og avtaleverk og hva som er de tillitsvalgtes rolle.
 • Arbeidsavtale, derav hva arbeidsgiver kan og ikke kan avtalefeste i en arbeidsavtale med den ansatte.
 • Arbeidstid, overtid, fleksitid og reisetid. Relevante problemstillinger knyttet til arbeidstid og hvordan man som tillitsvalgt kan følge opp disse problemstillingene på sin arbeidsplass.
 • Kompetanseutvikling. Hvorfor er det viktig med kompetanseutvikling og hvordan kan den tillitsvalgte jobbe med dette?

Nysgjerrig på å være tillitsvalgt?

Kursvarighet:

 • NITO Intro del 1: 4 timer
 • NITO Intro del 2: 3 dager
 • NITO Intro del 3: 2 dager

NITO Intro del 1 er felles for alle tariffområder og organiseres av lokal-avdelingene, mens del 2 og del 3 er tilpasset de ulike tariffområdene. På kurs 2 og 3 deltar arbeidsrettsjurister og forhandlingseksperter fra NITOs avdeling for forhandlinger og arbeidsliv.

Finn ditt kurs

NITOs tillitsvalgtopplæring