Gå til innhold
Organisasjon

Velkommen som tillitsvalgt

Takk for at du har takket ja til å være tillitsvalgt for NITO-medlemmene på din arbeidsplass. På denne siden har vi samlet informasjon og lenker som er nyttige for deg.

Hva gjør en tillitsvalgt?

Det er de tillitsvalgte som representerer NITO-medlemmene på arbeidsplassen. Gjennom lokale forhandlinger påvirker du medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Gode resultater oppnås gjennom regelmessige møter med ledelsen og synliggjøring av medlemmenes betydning for virksomheten. 

En gang i året har bedriftsgruppa årsmøte med blant annet valg. Du får også mulighet til å delta på viktige møter, kurs og konferanser i regi av NITO.

Styret i bedriftsgruppa består av styremedlemmer med forskjellig ansvar. Kanskje har en ansvar for økonomi, en for rekruttering og en for møteinnkallinger. Kanskje er du plasstillitsvalgt med ansvar for medlemmene på akkurat din lokasjon. Dere er alle tillitsvalgte for NITO.

Meld deg på tillitsvalgtkurs

NITOs tillitsvalgtkurs får du vite mer om hva det innebærer å være tillitsvalgt, rettigheter, plikter og hvilke verktøy du har. Her går vi inn på lov- og avtaleverk du trenger å kjenne til, forhandlinger og medbestemmelsen. Ikke minst treffer du andre tillitsvalgte - erfaringsutveksling og nettverk er en viktig del av kursene.

Første del av tillitsvalgtopplæringen er et kurs som heter NITO Intro del 1 (av 3), og det er et halvdagskurs som arrangeres i ditt nærområde. Sjekk når neste kurs er og meld deg på.

Tillitsvalgtkurs

Finner du ikke noe kurs der du bor, kan du melde deg på et annet sted. Avtaleverket gir deg fri for å dra på tillitsvalgtopplæring, og NITO dekker dine reise- og oppholdsutgifter.

- Kurset var en kjempefin introduksjon til NITOs tillitsvalgtverden. Det åpnet mine øyne til en virkelighet full av muligheter og utfordringer.
Malini Espeland, tillitsvalgt fra Agder

Verktøy for tillitsvalgte

Når du som er tillitsvalgt er logget inn på Min side, får du tilgang til oversikt over medlemmene i din bedriftsgruppe, lønnsstatistikk, mulighet for å oppdatere verv med mer.

Slik legger du Min bedriftsgruppe til som snarvei på mobilen

Slik legger du til snarvei på mobilen

Å lage en snarvei betyr egentlig bare å lage en hurtigknapp som tar deg direkte til en nettside, i ditt tilfelle - til min bedriftsgruppe. Fremgangsmåten fungerer tilsvarende på alle andre nettsider.

  • Android og Chrome

Åpne Chrome → Åpne en nettside → Alternativer → Legg til på startsiden → Velg navn → Legg til

  • iPhone og  Safari

Åpne Safari → Åpne en nettside → Del → Legg til på Hjem-skjerm → Velg navn → Legg til

Verktøy for tillitsvalgte på Min side (logg inn)

Oversikt over dine medlemmer, reiseregninger, maler og andre verktøy for deg som er tillitsvalgt.

Har dere en nyetablert bedriftsgruppe?

Husk at arbeidsgiver også må få vite at dere har etablert en bedriftsgruppe og hvem som er tillitsvalgt. Vi har laget et forslag til brev til arbeidsgiver som dere gjerne må bruke. 

NITOs sekretariat sørger for at rettigheter for medlemmer og tillitsvalgte trer i kraft i henhold til det aktuelle avtaleverket.

Avtaleverket gir den tillitsvalgte rett til å opptre på vegne av alle medlemmene på arbeidsplassen. Dette kaller vi kollektive rettigheter, og disse gir rett medbestemmelse på arbeidsplassen samt drøftinger og forhandlinger med ledelsen.

Noen bedrifter er ikke medlem av en arbeidsgiverorganisasjon. I de tilfellene er NITO behjelpelig med å få på plass en direkteavtale med bedriften.

Hva får du igjen for å være tillitsvalgt?

Som tillitsvalgt får du ta del i et stort nettverk av andre engasjerte tillitsvalgte, både i din lokale NITO-avdeling eller gjennom kurs med tillitsvalgte fra hele landet. Du får bygget på din kompetanse gjennom et bredt kurstilbud. Du får være med å påvirke din egen arbeidsplass, og du utgjør en forskjell for andre.

Vi vil gjerne være med og støtte deg i din nye rolle og håper vi sees på kurs.