Hva gjør en tillitsvalgt?

Som tillitsvalgt representerer du NITO-medlemmene på arbeidsplassen. Du påvirker medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår gjennom lokale forhandlinger, og du ivaretar deres interesser gjennom medbestemmelse. Gode resultater oppnås gjennom regelmessige møter med ledelsen og synliggjøring av medlemmenes betydning for virksomheten. 

En gang i året har bedriftsgruppa årsmøte med blant annet valg. Du får også mulighet til å delta på viktige møter, kurs og konferanser i regi av NITO.

Styret i bedriftsgruppa består av styremedlemmer med forskjellig ansvar. Kanskje har en ansvar for økonomi, en for rekruttering og en for møteinnkallinger? Kanskje er du plasstillitsvalgt med ansvar for medlemmene på akkurat din lokasjon? Dere er alle tillitsvalgte for NITO.

Første skritt: Meld deg på tillitsvalgtkurs

NITOs tillitsvalgtkurs får du vite mer om hva det innebærer å være tillitsvalgt, rettigheter, plikter og hvilke verktøy du har. Her går vi inn på lov- og avtaleverk du trenger å kjenne til, forhandlinger og medbestemmelse. Ikke minst treffer du andre tillitsvalgte. Erfaringsutveksling og nettverk er en viktig del av kursene.

- Kurset var en kjempefin introduksjon til NITOs tillitsvalgtverden. Det åpnet mine øyne til en virkelighet full av muligheter og utfordringer.
Malini Espeland, tillitsvalgt fra Agder

Første del av tillitsvalgtopplæringen er et kurs som heter NITO Intro 1. Det er et halvdagskurs som arrangeres i ditt nærområde. Sjekk når neste kurs er og meld deg på.

Finn ditt NITO Intro 1

Andre tillitsvalgkurs

Avtaleverket gir deg fri for å dra på tillitsvalgtopplæring, og NITO dekker dine reise- og oppholdsutgifter.

Verktøy for tillitsvalgte

Min tillitsvalgtside

Ditt avtaleverk, kurs, veileder lønnsforhandlinger, dine medlemmer, reiseregninger, maler og andre verktøy for deg som er tillitsvalgt.

Alt du trenger som tillitsvalgt (logg inn)

Tillitsvalgtverktøy: Mine medlemmer/min gruppe

Tillitsvalgtverktøyet gir deg full oversikt over medlemmene du er tillitsvalgt for. Med mulighet for direkte kommunikasjon med medlemmene.

Mine medlemmer / min gruppe (åpnes i et nytt vindu)

Se video: Sånn bruker du tillitsvalgtverktøyet

Har dere en nyetablert bedriftsgruppe?

Husk at arbeidsgiver også må få vite at dere har etablert en bedriftsgruppe og hvem som er tillitsvalgt. Vi har laget et forslag til brev til arbeidsgiver som dere gjerne må bruke. 

NITOs sekretariat sørger for at rettigheter for medlemmer og tillitsvalgte trer i kraft i henhold til det aktuelle avtaleverket.

Avtaleverket - nøkkelen til rettighetene som tillitsvalgt

Avtaleverket gir den tillitsvalgte rett til å opptre på vegne av alle medlemmene på arbeidsplassen. Dette kaller vi kollektive rettigheter, og disse gir rett medbestemmelse på arbeidsplassen samt drøftinger og forhandlinger med ledelsen.

Noen bedrifter er ikke medlem av en arbeidsgiverorganisasjon. Da kan NITO hjelpe til med å få på plass en direkteavtale med bedriften.

Hva får du igjen for å være tillitsvalgt?

Som tillitsvalgt får du ta del i et stort nettverk av andre engasjerte tillitsvalgte, både i din lokale NITO-avdeling eller gjennom kurs med tillitsvalgte fra hele landet. Du får bygget på din kompetanse gjennom et bredt kurstilbud. Du får være med å påvirke din egen arbeidsplass, og du utgjør en forskjell for andre.

Vi vil gjerne være med og støtte deg i din nye rolle og håper vi sees på kurs.