Gå til innhold

Aktuelle politikknyheter i en liste

Ansiennitetprinsippet gir ryddige nedbemanningsprosesser

- En fagforenings viktigste rolle er å være en støtte for sine medlemmer på arbeidstakersiden. Derfor er det viktig at de i en sårbar situasjon, som nedbemanninger er, har en forutsigbar og ryddig prioritering av hvilke kriterier som gjelder i prosessen, sier Trude Skogesal, visepresident i NITO.

Kvinne i ulike livsfaser på økende pengestabler Ill:GettyImages

NITO og Akademikerne sier ja til ny offentlig tjenestepensjon

NITO og Akademikerne har sammen med en samlet arbeidstakerside sagt ja til den nye ordningen, som vil gjelde 800.000 offentlige ansatte i staten, kommunene og sykehusene. Den nye ordningen gir full fleksibilitet når det gjelder uttak av pensjon og opptjening for alle år i arbeid.

Trond Markussen

IKT Helse Sør-øst: Full seier til NITOs tillitsvalgte

Styret i Helse Sør-Øst (HSØ) besluttet 14. juni å terminere kontrakten om utflagging av IKT-infrastruktur med det amerikanske selskapet DXC. Fagforeningene NITO og Fagforbundet advarte tidlig, med gode faglige grunner, mot beslutningen om å outsource.

Illustrasjonsfoto: IKT-sikkerhet

Sikkerhetsloven kan trygge helsedata

NITO har siden 2016 bedt om at ikt-infrastrukturen i helsevesenet underlegges sikkerhetsloven. Våre medlemmer har hatt en sterk faglig bekymring for hva slags konsekvenser outsourcingen fra HSØ-RHF medfører for pasientsikkerheten og helseberedskapen i landet. De har fremmet innvendinger knyttet til IKT-sikkerhet, men har ikke blitt lyttet til av verken helseforetak eller departement i outsourcingen av IKT-tjenester i Helse-SørØst. I ettertid viser erfaringene at de faglige innvendingene var berettiget.

Gi blod. Foto: Kristoffer Moene Rød

Gi blod! Bli blodgiver!

Den som gir blod redder liv. Ofte er sommeren en vanskelig tid for blodbankene, NITO oppfordrer sine medlemmer til å gi blod.

Omar Gamal, leder for NITO Studentene

- Si ja til studieplassen din

- Har du søkt på ingeniørstudier? Si ja til ingeniørstudiene dine, det er et yrke for framtiden, oppfordrer Tobias Lynghaug, leder for NITO Studentene.

Viser 1 til 10 av 283