Gå til innhold

Aktuelle politikknyheter i en liste

Fettvett - pass på hva du hiver i søpla. Foto: Kristian Hansen

Vis fettvett i julestria

Du kjenner situasjonen: Kopper og kar er fulle av fett etter ribbe og pinnekjøtt. Det er fristende å skylle det hele ut i vasken eller i do. Men det skal du ikke gjøre. Her er rådene.

Diett-mann. Foto: Colourbox

Ny diettskatt rammer mange

Regjeringen og budsjettpartnerne vil endre skattleggingen av diett. En innføring av diettskatt på 150 kroner vil ramme svært mange. NITO mener diettsatsene må økes.

Illustrasjonsfoto: Arbeidsmiljøloven

Tvist om arbeidstid: NITO venter på avklaring fra Høyesterett

EFTA-domstolen kom nylig med en uttalelse i en sak som omhandler i hvilke tilfeller reisetid skal regnes som arbeidstid. NITO følger denne saken tett og vil etter behandlingen i Høyesterett kunne si noe mer konkret om hvilke konsekvenser saken vil ha for NITOs medlemmer.

Illustrasjonsfoto: Cybersikkerhet

Sikkerhetsloven: Positivt at lovens virkeområde er utvidet

- Vi er glad for at det er gjort en helhetlig revisjon av sikkerhetsloven, og mener det er positivt at loven er utvidet til å gjelde grunnleggende nasjonale funksjoner. På denne måten tar den i større grad opp i seg at også IKT-systemer støtter opp under nasjonal sikkerhet, sier NITO-president Trond Markussen.

Viser 1 til 10 av 217