Gå til innhold

Aktuelle politikknyheter i en liste

Ingrid Dahl Hovland Foto: SD/Henrik Jonassen

Ingrid Dahl Hovland utnevnt til ny vegdirektør

- Jeg ønsker Hovland lykke til i en utfordrende stilling. Hun kommer inn i en tid med mange krevende oppgaver med blant annet omorganiseringer og økonomiske kutt, sier Siw Tyldum, hovedtillitsvalgt for NITO i Statens Vegvesen.

Ingeniørene i Sør-Trøndelag fyller 100 år

11. oktober 1919 ble Teknikerforeningen i Trondhjem stiftet og byens teknikere ble endelig forent. - Dette var starten på teknologibyen Trondheim, sier Anne Jorunn Vikdal, avdelingsleder i NITO Sør-Trøndelag.

Den filippinske fagforeningslederen France Castro.

Nominer nå: Hvem bør få Svenssonprisen i 2020?

Tillitsvalgte og ansatte i norsk og internasjonal fagbevegelse inviteres nå til å nominere kandidater til Arthur Svenssons internasjonale pris for faglige rettigheter. Prisen er på 500.000 kroner.

CE-merking bidrar til god HMS

Konstruerer eller importerer du maskiner som skal omsettes i EØS-området? Da kan du være ansvarlig for at maskinene samsvarer med kravene i «Forskrift om Maskiner». Dette synliggjør du gjennom CE-merket.

Forslag til Statsbudsjett for 2020

Regjeringen Solberg la 7. oktober frem forslag til statsbudsjett for 2020. De siste årene har statsbudsjettet betydd store endringer i skatter, avgifter og pensjon. I budsjettforslaget for 2020 er det færre endringer for oss som driver liten bedrift. Men noe blir foreslått endret, og vi trekker her frem:

Folk ute i Oslo. Foto: GettyImages

Statsbudsjett 2020 – NITOs kommentarer

- NITO er oppgitt over at regjeringen i statsbudsjettet for 2020 fortsetter med sin avbyråkratisering- og effektiviseringsreform (ABE-reformen). Disse årlige ostehøvelkuttene begynner nå å gi til dels store skadevirkninger for brukere og ansatte, sier Trond Markussen (bildet), president i NITO. Se også omtale av andre saker NITO er spesielt opptatt av.

Ole Marius Svendsen

- Ingeniørutdanningene på bunn i statsbudsjettet

- I fjor la regjeringen fram en langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Denne skulle sikre utviklingen av et bærekraftig samfunn. Utviklingen av smarte byer og grønne teknologier krever ingeniører. Bærekraftsambisjonene gjenspeiles imidlertid ikke i statsbudsjettet, sier en oppgitt Ole Marius Svendsen, leder av NITO Studentene. - I år som tidligere år unnlater regjeringen å satse på utdanninger som kan sikre at Norge når klimamålene.

Viser 1 til 10 av 348