Gå til innhold

Aktuelle politikknyheter i en liste

Foreslå kandidater til Svenssonprisen

Alle tillitsvalgte og ansatte i norsk og internasjonal fagbevegelse, herunder NITO, inviteres til å nominere kandidater til Arthur Svenssons internasjonale pris for faglige rettigheter.

Går kraftig ut mot kutt i karbonfangst

Regjeringen vil kutte støtten til karbonfangst med hele 90 prosent. - Norges viktigste klimaprosjekt står i fare for å stoppe opp, sier NITO-president Trond Markussen. NITO og en rekke andre industriforbund advarer mot kuttforslaget.

personvern EU-forordning personopplysningsloven

Ny EU-forordning kan gi arbeidsgiver rett til å se hva du gjør på nett

Denne uken er det høringsfrist på den nye personopplysningsloven, som følge av implementering av EUs personvernforordning. – Forordningen blir norsk lov som den er, i tillegg kan det på enkelte områder lages nasjonale regler. Departementet foreslår å videreføre reglene om arbeidsgivers innsyn i epost. Det mener NITO er bra for våre medlemmer.

Grønn ingeniørkunst blir gitt fra NITO til Vidar Helgesen. Foto: Kristoffer Moene Røed

NITO-rapport: Grønn ingeniørkunst

- Ingeniører har stor tro på at teknologi vil løse mange av miljøutfordringene vi står i. Det skjer mye spennende, blant annet innen kunstig intelligens, som forhåpentligvis vil hjelpe oss med god analyse av hvordan vi bruker ressurser på best mulig måte, sier Trond Markussen i forbindelse med at NITO legger fram rapporten «Grønn ingeniørkunst».

Lønnsrapportering

Rapporter lønna di nå!

Med en oppdatert lønnsstatistikk fra NITO har du et sterkere forhandlingskort når det forhandles om din lønn. Du som er medlem og jobber i privat sektor kan innrapportere lønnsopplysninger til NITO-statistikken nå.

Viser 1 til 10 av 193