Gå til innhold

Aktuelle politikknyheter i en liste

Kvinne som blir uønsket tatt på mens hun jobber Foto: GettyImages

Nytt lavterskeltilbud mot seksuell trakassering i arbeidslivet

Opplever du seksuell trakassering på jobben? Du kan klage inn leder, ansatt, kunde eller arbeidsgiver inn for Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Fra 1.1.2020 fikk de myndighet til å vurdere om det har skjedd seksuell trakassering. Dette koster ingenting, og du trenger ikke advokat. Men som NITO-medlem får du gratis juridisk bistand i saken om du ønsker det.

Knut Aarbakke har tidligere vært leder av Akademikerne og Samfunnsviterne i en årrekke, men gleder seg nå til å være forhandlingssjef i NITO.

Ny forhandlingssjef i NITO

- Du skal ha igjen for å være organisert i NITO gjennom skikkelig lønnsutvikling, gode vilkår og gjennomslag i tariffavtaler, sier den nye forhandlingssjefen i NITO Knut Aarbakke.

Trond Markussen bak talerstol

Statsbudsjett 2021: - Viktig å se framover

Statsbudsjettet for 2020 er nettopp vedtatt, men NITO ser allerede mot neste budsjett, for 2021. - Regjeringen har mye å gjøre hvis den skal sikre norsk konkurransekraft og bærekraftig omstilling, sier NITOs president Trond Markussen.

Viser 1 til 10 av 385