Gå til innhold

Aktuelle politikknyheter i en liste

Pensjon sykdom sparegris

AFP: Flere beholder AFP-rettigheter ved sykdom

Årets tariffoppgjør i privat sektor har gitt noen forbedringer i AFP-ordningen. Flere som tidligere mistet AFP på grunn av sykdom, får nå beholde ordningen. Det har også blitt mulig å ta ut AFP i oppsigelsestiden for de som er blitt nedbemannet og for de som er utsatt for konkurs.

Vindmøller på grønn slette. Foto: Colourbox

Nordic clean energy week: Jobs in green transition

De nordiske landene er blant de beste i verden når det kommer til energisystemer og innovative løsninger for det grønne skiftet. Association of Nordic Engineers (ANE) arrangerer workshop om den nordiske ingeniøren og jobber i den grønne transformasjonen.

Vi går glipp av lønnsøkning

84 prosent av de som forhandler om lønn ved jobbskifte får bedre lønn. Dermed er det forbausende å se at så få som 28 prosent som stiller krav om høyere lønn når de skifter jobb. Dette viser en undersøkelse gjennomført av NITO.

Illustrasjonsfoto sirkulær økonomi: Solceller

Nøkkelen til grønn verdiskaping

Ingeniører og teknologer er og har vært en sentral premissleverandør til å bygge landet og velferdssamfunnet vårt. Omstilling til en helhetlig sirkulær økonomi er et paradigmeskifte, og med dette følger det både ansvar og muligheter som vi ingeniører og teknologer må ta.

Viser 1 til 10 av 255