Gå til innhold

Aktuelle politikknyheter i en liste

Trude Skogesal og Anne Næss Myhrvold

Kvalitet avgjørende for sikkerheten

Hvordan skal sikkerheten i petroleumsnæringen ivaretas i framtiden? NITO var 19. januar i arbeidsmøte med Petroleumstilsynet i Stavanger. Det tilrettelegges nå for jevnlige møter om utviklingen i sektoren.

Optimistisk ingeniør. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Snu trenden: Fra redd for å miste jobben – til optimisme

Antall arbeidsledige ingeniører i Møre og Romsdal er mer enn doblet på ett år. Mange er redd for å miste jobben. - Regionen må tiltrekke seg arbeidskraft, ikke miste den. Det sier en optimistisk Yngve Sjølset, styremedlem i NITO Møre og Romsdal. Han mener fylket har store muligheter for økt verdiskaping og løfter fram tre konkrete innspill.

Illustrasjonsfoto bakterieskål, foto Annette Larsen

Antibiotikaresistens på dagsorden

En kvinne døde i høst av antibiotikaresistente bakterier på et sykehus i Norge. Det er behov for fortgang i utviklingen av hurtigtester og diagnostiske metoder for å sikre riktig og presis bruk av antibiotika.

Illustrasjonsfoto lærer: Colourbox

Seier for lærerne i Arbeidsretten

En enstemmig dom i Arbeidsretten gir lærere i full stilling overtidsbetalt fra første ekstra undervisningstime, uavhengig av om de har påtatt seg ekstraoppgaver. NITO var partshjelp i saken.

Illustrasjonsfoto: Morguefile

Pasientdata er sikrest i Norge

- Å ivareta sikkerheten til sensitiv pasientdata er en av kjerneoppgavene til offentlige sykehus. En outsourcing av 150 stillinger til et eksternt utenlandsk selskap er å gamble med sikkerheten, sier NITOs president Trond Markussen.

Jonas Gahr Støre spiller Kahoot hos NITO.

Støre: Viktige innspill fra NITO

Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre dukket plutselig opp, takket for innspill til partiprogrammet, og deltok på NITOs kahoot. Ønsker dialog med NITO framover.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Galt å outsource helseopplysninger om halve Norge

Styret i Helse Sør-Øst vedtok 8. september å outsource store deler av IKT-tjenestene. Det kan bety at helseopplysninger om mer enn halve Norges befolkning havner i utlandet. NITO, Fagforbundet og EL og IT har bedt om et møte med helseministeren.

Viser 381 til 390 av 397