Gå til innhold

Aktuelle politikknyheter i en liste

Kirsten Østbye, Inger-Lise Neslein, Heidi Andersen og Rita von der Fehr

750 000 kr til bioingeniørutdanningen på OsloMet

Studiefondet til NITO Bioingeniørfaglig institutt (BFI) har tildelt et stipend på 750 000 kr til bioingeniørutdanningen ved OsloMet. Målet er at det skal etableres to nye emner innen masterprogrammet i biomedisin ved Fakultet for helsevitenskap.

Illustrasjonsfoto patologi. Foto: Annette Larsen

Innføring av nasjonalt program for screening av tarmkreft

- Slike tester kan redde mange liv. Tarmscreening er en mulighet til å oppdage forstadier til kreft og kreft i tidlig fase, noe som er svært positivt for pasienten, sier Kjetil Jenset, medlem av fagstyret for NITO bioingeniørfaglig institutt.

Ingrid Dahl Hovland Foto: SD/Henrik Jonassen

Ingrid Dahl Hovland utnevnt til ny vegdirektør

- Jeg ønsker Hovland lykke til i en utfordrende stilling. Hun kommer inn i en tid med mange krevende oppgaver med blant annet omorganiseringer og økonomiske kutt, sier Siw Tyldum, hovedtillitsvalgt for NITO i Statens Vegvesen.

Ingeniørene i Sør-Trøndelag fyller 100 år

11. oktober 1919 ble Teknikerforeningen i Trondhjem stiftet og byens teknikere ble endelig forent. - Dette var starten på teknologibyen Trondheim, sier Anne Jorunn Vikdal, avdelingsleder i NITO Sør-Trøndelag.

Den filippinske fagforeningslederen France Castro.

Nominer nå: Hvem bør få Svenssonprisen i 2020?

Tillitsvalgte og ansatte i norsk og internasjonal fagbevegelse inviteres nå til å nominere kandidater til Arthur Svenssons internasjonale pris for faglige rettigheter. Prisen er på 500.000 kroner.

CE-merking bidrar til god HMS

Konstruerer eller importerer du maskiner som skal omsettes i EØS-området? Da kan du være ansvarlig for at maskinene samsvarer med kravene i «Forskrift om Maskiner». Dette synliggjør du gjennom CE-merket.

Forslag til Statsbudsjett for 2020

Regjeringen Solberg la 7. oktober frem forslag til statsbudsjett for 2020. De siste årene har statsbudsjettet betydd store endringer i skatter, avgifter og pensjon. I budsjettforslaget for 2020 er det færre endringer for oss som driver liten bedrift. Men noe blir foreslått endret, og vi trekker her frem:

Viser 61 til 70 av 397