Gå til innhold

Aktuelle politikknyheter i en liste

Folk ute i Oslo. Foto: GettyImages

Statsbudsjett 2020 - Forventer løft for sirkulær økonomi

NITO forventer at komiteene på Stortinget ber regjeringen om å følge opp sine egne mål om å utvikle Norge som foregangsland av grønn, sirkulær økonomi, når de nå starter sitt arbeid med innstillinger til statsbudsjettet 27. november.

Ole Marius Svendsen

- Ingeniørutdanningene på bunn i statsbudsjettet

- I fjor la regjeringen fram en langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Denne skulle sikre utviklingen av et bærekraftig samfunn. Utviklingen av smarte byer og grønne teknologier krever ingeniører. Bærekraftsambisjonene gjenspeiles imidlertid ikke i statsbudsjettet, sier en oppgitt Ole Marius Svendsen, leder av NITO Studentene. - I år som tidligere år unnlater regjeringen å satse på utdanninger som kan sikre at Norge når klimamålene.

Medlemmer hos Deepocean

40 i 40: Vi møter medlemmene

Er det mulig å besøke 40 bedrifter på en uke? Jada, i uke 40 er det 40 bedriftsbesøk som gjelder for NITOs avdelinger på Vestlandet.

Unngå disse lederfeilene

Utfordringer og konflikter forsvinner sjelden av seg selv, de krever handling. Men få har lyst til å ta initiativet til en vanskelig samtale, og ved å utsette samtalen gjør du den trolig enda vanskeligere.

Nasjonal sikkerhetsmåned, mann med hodet i sky. Illustrasjon: Morguefile

Nasjonal sikkerhetsmåned: God på nettvett?

Vi omgir oss med stadig mer ny teknologi. Hvordan står det til med nettvettet ditt? Nasjonal sikkerhetsmåned vil bidra til å gi deg en tryggere digital hverdag. Små bedrifter får tilbud om gratis sikkerhetsopplæring. Velg sikkerhetspakke nå.

Lærer i klasserommet

Det må bevilges betydelig mer til etterutdanning

Skal målet om økt kompetanseutvikling oppnås, må det bevilges betydelige midler fra myndighetenes side. Det mener NITO i en høringsuttalelse til rapporten fra utvalget som har kommet med forslag om etter- og videreutdanning.

Inese Podgaiska

Partnerskap mellom ingeniører kan redde planeten

"Vi har tolv år på oss til å redde planeten," ble det sagt og skrevet mange ganger i 2019. Vi har bare ti år på å oppnå 2030 Sustainable Development Plan, ett tiår for å gjøre en forskjell for jorden og de neste generasjonene.

Ny klimamarkering fredag 27. september

- Klimatrusselen er en av vår tids største globale utfordring. At folk tar til gatene for å rette oppmerksomhet mot denne saken er bra. Det er naturlig at også fagforeninger og medlemmene engasjerer seg. Det fins ingen jobber på en død planet, sier president i NITO Trond Markussen.

Viser 71 til 80 av 397