Kart Yemen foto Getty Images

SLIK GIR DU HJELP

Bankkonto:
Leger Uten Grenser: 5010.05.47500
Røde Kors: 8200.06.10190
Flyktninghjelpen: 8380.08.06006

VIPPS:
Gå inn på VIPPS. Velg «kjøp og betal». Søk opp den organisasjonen du vil gi gjennom. Fyll ut aktuelt beløp og marker melding med "NITO".

Flyktninghjelpen VIPPS-nr. i søkefeltet: 2142.
Leger uten grenser VIPPS-nr. i søkefeltet: 2177.
Røde Kors VIPPS-nr. i søkefeltet: 2272.

Mer om Flyktninghjelpen sitt arbeid
Mer om arbeidet til Leger uten grenser
Mer om arbeidet til Røde Kors

NITO vil gjøre oppmerksom på at verken Flyktningehjelpen, Røde Kors eller Leger uten grenser har ordninger for å øremerke frie midler, men alle bekrefter at det er naturlig at pengestøtte nå vil gå til nettopp deres prosjekter i Jemen fordi situasjonen i der er særlig kritisk. Årsaken til at de ikke øremerker er at de ønsker å ha muligheten til å kunne bruke midlene der behovene er størst, mens i tilfeller hvor man øremerker så vil alle disse midlene være fastlåst til prosjektet. Derfor mener de at frie midler er den mest effektive metoden å motta støtte på.

Kongressens uttalelse

Gjennom Ingeniører uten grenser (IUG) gir NITO støtte til internasjonalt solidaritetsarbeid. IUGs arbeid bidrar til økt levestandard og mindre forskjeller i verden.

Hovedmetoden til IUG er kompetansebygging og konkret feltarbeid sammen med lokalbefolkningen for å gi tilgang på ren energi, rent vann og gode sanitære forhold. Noen steder er situasjonen så urolig og farlig at IUG ikke kan reise dit, på tross av at behovet for ingeniørkompetanse nettopp i slike områder er enormt.

Jemen er et folkerikt land på 28 millioner mennesker, og et land de fleste i Norge kjenner lite til. Jemen er nå verdens største humanitære krise. 75 prosent av befolkningen er avhengig av beskyttelse og humanitær assistanse. De humanitære konsekvensene av krigshandlingene, som startet i 2015, har den siste tiden blitt forverret av en voksende økonomisk krise.

Landet opplever en brutal krig, som kombinert med tørke og hungersnød, har det gjort forholdene i Jemen nærmest ulevelige.

Befolkningen i Jemen opplever en humanitær katastrofe; sykehus og helsestasjoner er bombet, infrastruktur satt ut av spill og direkte sult truer store deler av befolkningen.

Behovet for nødhjelp er akutt, både mat og helsehjelp. I tillegg må det utøves politisk press mot spesielt Saudi Arabia for å få slutt på krigshandlingene. Videre bør den norske regjering legge press på FN og bidra til at den humanitære katastrofen løses

På grunn av risikoen er det få hjelpeorganisasjoner inne i landet, men Leger uten grenser, Norges Røde Kors eller Flyktninghjelpen er tilstede i landet.

NITOs kongress mener: 

  •  Krisen i Jemen er nå så stor at alle NITOs medlemmer oppfordres til å gi en timelønn til nødhjelp i Jemen. Hjelpen anbefales gitt til Leger uten grenser, Norges Røde Kors eller Flyktninghjelpen. Alle bidrag til disse tre vil ha stor innvirkning på situasjonen.

Andre politiske uttalelser

Politisk uttalelse NITO Kongressen 2018: Internasjonalt arbeid

Politisk uttalelse fra NITO Kongressen 2018: Kompetanseløft