Gå til innhold
Banner med invitasjon til å delta i politikkutformingen. Illustrasjonsbilde: To mennesker snakker sammen. Foto: Tom Haga
Politikk

Politisk debatt – nå utformes NITOs politikk

Hva mener ingeniørene og teknologene om viktige politiske saker? Er du NITO-medlem kan du bli med i debatten. NITO trenger innspill til de gode løsningene. NITOs politikk vedtas på NITO Kongressen 26.-28. oktober.

NITO er ingeniørenes og teknologenes viktigste stemme. NITOs politikk skal oppdateres og videreutvikles med utgangspunkt i eksisterende politikk som ble vedtatt på NITO Kongressen i 2015.

  • Obs: Det er ikke tilbakeknapp-funksjon i questbackene. Vi anbefaler derfor at man jobber med utkast til svar/innspill i et "sidedokument", og først legger inn i questbacken når man har bestemt hva som skal svares på alle spørsmålene.
  • Gi innspill som enkeltmedlem eller som del av et styre, råd eller utvalg.
  • Svar på vegne av flere eller større grupper vil naturlig tillegges mer vekt. Gode innspill vil kunne få gjennomslag selv om det kommer fra ett enkeltmedlem.
  • Du kan velge å gi innspill på alle spørsmålene, eller bare de du er mest opptatt av.

Kjør debatt

Hensikten med dette debattopplegget er å få viktige innspill og sikre god forankring i organisasjonen. Les bakgrunnsnotatene for de seks vedtatte politikkområdene og gi innspill (se over). Du velger selv om du svarer på ett eller flere av politikkområdene.

Det legges vekt på nye temaer innen disse politikkområdene, temaer som trenger å oppdateres eller som vi vet vil være aktuelle de nærmeste årene.

Det er kun NITOs medlemmer som kan komme med innspill. Debattsidene krever derfor innlogging (Min side). 

Innspill innhentes i form av questbackundersøkelser knyttet til de seks politikkområdene. Svar innen 21. mai.

Disse politiske debattsidene med utfordringer og muligheter på hvert tema erstatter det som tidligere ble omtalt som NITOs politikkhefte.

Andre innspill til politikkutforming

Har du innspill på andre politikkområder som NITO bør ha en mening om? Bruk denne: 

Generelle innspill (Direkte til Questback)

Fram mot NITO Kongressen

Når questbackene er stengt vil innspillene gi grunnlag for oppdatert politikk for NITO.

Alle delegater til kongressen vil få tilsendt Hovedstyrets innstilling til ny politikk. Endelig politikk vedtas på Kongressen 26.-28. oktober 2018.

Har du spørsmål, ikke nøl med å kontakte NITOs samfunnspolitiske avdeling.

Se også politikk vedtatt på NITO Kongressen i 2015:

NITO Kongressen 2018

Aktuelle saker fra NITO


Se alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: