Gå til innhold
Politikk

Politisk debatt – nå utformes NITOs politikk

Hva mener ingeniørene og teknologene om viktige politiske saker? Mange NITO-medlemmer har kommet med innspill. NITOs politikk vedtas på NITO Kongressen 26.-28. oktober.

Takk!
Takk for alle innspillene som har kommet inn. Nå har vi lukket muligheten for å komme med flere innspill i vår questback. Svarene bearbeides og presenteres på NITO Kongressen.

NITO er ingeniørenes og teknologenes viktigste stemme. NITOs politikk skal oppdateres og videreutvikles med utgangspunkt i eksisterende politikk som ble vedtatt på NITO Kongressen i 2015.

Kjør debatt

Hensikten med dette debattopplegget fram til kongressen er å få viktige innspill og sikre god forankring i organisasjonen.

Les bakgrunnsnotatene for de seks vedtatte politikkområdene og gi innspill (se over). Du velger selv om du svarer på ett eller flere av politikkområdene.

Det legges vekt på nye temaer innen disse politikkområdene, temaer som trenger å oppdateres eller som vi vet vil være aktuelle de nærmeste årene.

Det er kun NITOs medlemmer som kan komme med innspill. Debattsidene krever derfor innlogging (Min side). 

Innspill innhentes i form av questbackundersøkelser knyttet til de seks politikkområdene. Svarfrist var 21. mai.

Disse politiske debattsidene med utfordringer og muligheter på hvert tema erstatter det som tidligere ble omtalt som NITOs politikkhefte.

Fram mot NITO Kongressen

Når questbackene er stengt vil innspillene gi grunnlag for oppdatert politikk for NITO.

Alle delegater til kongressen vil få tilsendt Hovedstyrets innstilling til ny politikk. Endelig politikk vedtas på Kongressen 26.-28. oktober 2018.

Har du spørsmål, ikke nøl med å kontakte NITOs samfunnspolitiske avdeling.

Se også politikk vedtatt på NITO Kongressen i 2015:

NITO Kongressen 2018

Aktuelle saker fra NITO


Se alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: