Gå til innhold
Politikk

Etikk og bærekraft i ingeniør- og teknologiutdanning

Gjennom tusener av år har ingeniører og teknologer utviklet samfunnet. Det finnes gode eksempler på utvikling som er til det bedre for menneskeheten og kloden, men det finnes også eksempler på utvikling som har bidratt til nedbrytning av kloden og voldt stor skade på mennesker.

Noen av de teknologiske nyvinningene som har bidratt til mest velstand i enkelte deler av verden har også bidratt mest til klimautfordringene vi ser i dag. Dagens unge bærer dermed på et stort ansvar for å rydde opp etter generasjonene før oss og sørge for en ansvarlig og bærekraftig utvikling til beste for dagens- og fremtidige generasjoner.

Når ingeniører og teknologer bidrar til å utvikle ny teknologi og nye løsninger er det derfor viktig at de også har en velutviklet evne til å stille kritiske spørsmål og vurdere de langsiktige konsekvensene av teknologien de er med på å utvikle.

Evnen til å vurdere bærekraftaspekter og etiske problemstillinger må være tilstede som en ryggmargsrefleks i arbeidshverdagen.

Denne evnen blir om mulig enda viktigere etter hvert som teknologien som utvikles også skal være i stand til å ta stilling til etiske dilemma på egenhånd.

I dag undervises og trenes disse evnene i ingeniør- og teknologiutdanningene gjennom fag som Examen philosophicum eller ulike varianter av ingeniørfaglige innføringsemner og system-emner. Utfordringen med disse emnene er at kunnskapen blir for distansert fra de tekniske fagene, ofte med oppkonstruerte problemstillinger, og læringsutbyttet blir svært redusert.

Ved å integrere problemstillinger knyttet til etikk og bærekraft i de tekniske emnene vil det bli lettere å koble kunnskapen til ulike sider av eget fagfelt og dermed øke studentenes læringsutbytte.

NITO Studentene mener at:

  • Evnen til å vurdere bærekraftaspekter og etiske problemstillinger innen eget fagfelt er en viktig del av ingeniør- og teknologiutdanningene.
  • Ingeniør- og teknologistudenter bør trenes i disse ferdighetene gjennom å integrere relevante problemstillinger i de tekniske emnene.
  • Ex. phil og tilsvarende emner er ikke i tilstrekkelig grad egnet til å gi studentene disse ferdighetene og bør fases ut.
  • Læringsmål og læringsutbyttebeskrivelsene for etikk, klima, miljø og bærekraft bør være tilnærmet like uavhengig av institusjon.

Aktuelle saker for studenter

Publisert: Sist oppdatert: