Gå til innhold
Politikk

Ex.phil skal ikke innføres i teknologistudier

Universitetet i Oslo (UiO) definerer ex.phil som et fag som skal gi innføring i etikk, belyse vitenskapelig metode, virkelighetsoppfatning og samtidsperspektiv.

Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU) tolker det dit hen at faget for dem som tar realfag og teknologi skal gi en innføring i filosofi- og vitenskapshistorie, vitenskapsteori, etikk og samfunnsspørsmål fra antikkens verdensbilde til samtid.

Syn på natur, vitenskap, håndverk/kunst, moral, politikk, samfunn, rasjonalitet og argumentasjon fra både en historisk og systematisk synsvinkel.

Det skal legges vekt på etikk både som systematisk teori og i et anvendt perspektiv, samt vitenskapens og teknologiens rolle i det moderne samfunn. For de forskjellige institusjonenes fortolkning av faget er dette en akademisk dannelseslære.

Dersom ex.phil innføres vil tidsrammene til studiene, som er henholdsvis låst til 3 og 5 år, presses ytterligere. Om ex.phil skal inn som et eget fag, må trolig et annet emne kuttes. Dette vil gå på bekostning av linje- og fordypningsemner, og redusere antall teknologifag som er relevant for studiet og dets faglige profil.

Om institusjonene velger å innføre ex.phil uten å nedjustere antall andre emner i sine studieprogram, vil stadig flere emner innenfor samme tidsramme medføre mindre tid til dybdelæring. Dette vil være med på å senke det faglige nivået på kandidater som uteksamineres fra norske utdanningsinstitusjoner.

Mange institusjoner har allerede ulike former for dannelseslærende fag. Noen eksempler er: «Ingeniørrollen og prosjektarbeid» ved HiØ, «Innføringsemne i «fagretning»» ved HiOA, og «Ingeniørfaglig arbeidsmetode» ved UiT i Narvik.

NITO Studentene mener dette er en mer hensiktsmessig måte for gjennomføring av et dannelseslærende emne, med sterkere faglig tilknytning til teknologistudier, at ex.phil ikke skal innføres i teknologistudier, og at relevante elementer fra ex.phil vil kunne falle naturlig inn i eksisterende fag.

NITO Studentene

Dette er interesseorganisasjonen for over 12.000 master- og bachelorstudenter innen ingeniør- og teknologifag. 

NITO Studentene vedtar sin overordnede politikk på sitt årlige landsmøte. Et eget styre på åtte personer vedtar høringer og politiske innspill basert på landsmøtets vedtak.

Bli studentmedlem i NITO

Publisert: Sist oppdatert: