Penger legger grunnlaget for tilbudet studentene får. Penger gir mulighet for å tilby praksis, relevant utstyr og lærekrefter med tung faglig kompetanse og pedagogiske evner.

Forutsigbar finansiering

NITO Studentene mener at det er viktig at institusjonene som tilbyr ingeniør- og teknologiutdanningene kan tilby en kvalitativt god utdanning, som både er arbeidsrelevant og som innebærer praksis og god oppfølgning og veiledning av studentene. Dette innebærer at institusjonene må ha en forutsigbar og fremtidsrettet finansiering, som kan dekke de reelle kostnadene institusjonene har.

I dagens finansieringssystem er ingeniør- og teknologiutdanninger på bachelornivå finansiert i nest laveste kategori. Det til tross for at teknologiske utdanninger har stort behov for infrastruktur, både innen bygg, laboratorier, utstyr og lærekrefter.

Hvis arbeidslivet i Norge skal få den arbeidskraften det trenger, må ingeniør- og teknologiutdanninger finansieres bedre. Institusjonene må ha råd til nødvendig utstyr og de må ha råd til å konkurrere med privat næringsliv om de mest kompetente arbeidstakerne.

Må gjenspeile reelle behov

NITO Studentenes hovedprioritering er at finansieringen av ingeniør- og teknologiutdanningene skal gjenspeile reelle behov. Det vil si at institusjonene skal få de pengene de trenger for å tilby en god utdanning.

På den måten vil institusjonene bli i stand til å tenke mye mer framtidsrettet, investere i teknologisk utstyr og ansette faglig tilsatte til å veilede og følge opp studentene tettere gjennom studiet.

Andre bivirkninger kan være flere ingeniører til å løse miljø, klima og energiutfordringer, flere skatteytere raskere, mindre studielån for den enkelte og tilstrekkelig tilgang på relevant kompetanse for arbeids- og næringslivet.