Gå til innhold
Politikk

Finansiering av ingeniør- og teknologiutdanning

Penger er ikke alt, men penger spiller en avgjørende rolle for de utdanningene Norge er mest avhengig av. Penger er nødvendig for å kunne tilby kvalitativt gode ingeniør- og teknologiutdanninger.

Penger legger grunnlaget for tilbudet studentene får. Penger gir mulighet for å tilby praksis, relevant utstyr og lærekrefter med tung faglig kompetanse og pedagogiske evner.

Forutsigbar finansiering

NITO Studentene mener at det er viktig at institusjonene som tilbyr ingeniør- og teknologiutdanningene kan tilby en kvalitativt god utdanning, som både er arbeidsrelevant og som innebærer praksis og god oppfølgning og veiledning av studentene. Dette innebærer at institusjonene må ha en forutsigbar og fremtidsrettet finansiering, som kan dekke opp under de reelle behovene institusjonene har.

I dagens finansieringssystem er ingeniør- og teknologiutdanninger på lavere grads nivå finansiert i nest laveste kategori. Det til tross for at teknologiske utdanninger har stort behov for infrastruktur, både innen bygg, laboratorier, utstyr og lærekrefter. Hvis arbeidslivet i Norge skal få den arbeidskraften det trenger, må ingeniør- og teknologiutdanninger finansieres bedre. Institusjonene må ha råd til nødvendig utstyr og de må ha råd til å konkurrere med privat næringsliv om de mest kompetente arbeidstagerne.

Må gjenspeile reelle behov

I statsbudsjettet for 2016 blir det vedtatt endringer i finansieringssystemet for høyere utdanning. NITO Studentenes hovedønske er at finansieringen av ingeniør- og teknologiutdanningene gjenspeiler reelle behov.

På den måten blir institusjonene i stand til å tenke mye mer fremtidsrettet, investere i og teknologisk utstyr og ansette faglig tilsatte til å veilede og følge studentene tettere i studiene. Andre bivirkninger kan være flere ingeniører til å løse miljø, klima og energiutfordringer, flere skatteytere raskere, mindre studielån, tilstrekkelig kompetanse for arbeids- og næringslivet.

NITOs politikkområde

Publisert: Sist oppdatert: