Gå til innhold
Politikk

Fritak for verneplikt i studietiden

Det kan stilles spørsmål ved hensiktsmessigheten av å pålegge studenter deltakelse i repetisjonstjeneste i løpet av studietiden, når vi vet at frafall og forsinkelse i norsk høyere utdanning er stabilt høyt.

Vi vet også at forsvarsevnen i svært liten grad ville blitt påvirket av et fritak, fordi dette angår et begrenset antall studenter. 

Studietiden er en hektisk periode, med høy faglig progresjon fra uke til uke, og stort fokus på prestasjon. Mange studenter må jobbe deltid for å klare seg økonomisk, og det forventes av mange arbeidsgivere at man bruker deler av fritiden på frivillig arbeid.

Ferier benyttes til å legge opp sparepenger som man lever av påfølgende studieår, og enkelte får mulighet til å gjøre dette i vikariater som er relevant for pågående studier.

Det er derfor på flere plan problematisk når studenter kalles inn til repetisjonstjeneste i løpet av studieperioden. Undervisningen som pågår i perioden studenten er fraværende må hentes inn simultant med at man følger videre undervisning. Dette medfører enda høyere arbeidspress, og kan i tillegg ha svært negativ innvirkning på studentens personlige økonomi, som ofte allerede i utgangspunktet er presset.

Det kalles inn stadig færre norske ungdommer til førstegangstjeneste. Dette medfører at færre kandidater kan kalles inn til repetisjonstjeneste. For studentene vil det si at repetisjonstjeneste er en ulempe som påføres noen få enkeltindivider i hvert kull, og begrenser disse individenes forutsetninger til å konkurrere på lik linje med resten av studentmassen.

Ordningen kan derfor karakteriseres som dypt urettferdig for den det rammer, og en begrensning av prinsippet om lik rett til utdanning.

NITO Studentene mener derfor at det skal gis fritak for verneplikt i studietiden.

NITO Studentene

Dette er interesseorganisasjonen for over 12.000 master- og bachelorstudenter innen ingeniør- og teknologifag. 

NITO Studentene vedtar sin overordnede politikk på sitt årlige landsmøte. Et eget styre på åtte personer vedtar høringer og politiske innspill basert på landsmøtets vedtak.

Bli studentmedlem i NITO

Publisert: Sist oppdatert: