Gå til innhold
Politikk

Internasjonalt energisamarbeid

Norge har tilnærmet 100 % fornybar kraftproduksjon grunnet god utnyttelse av vassdrag. På resten av kontinentet ser fordelingen imidlertid annerledes ut.

Vind- og solkraft er et godt alternativ for mulig kraftproduksjon i andre deler av Europa. Denne er imidlertid ikke forutsigbar med tanke på leveringssikkerhet.

Ved å bygge ut overføringskapasiteten mellom landene samt vassdragsutbygging i Norden vil man kunne utnytte magasineringsmulighetene vannkraft har, som «Europas grønne batteri». Ved overproduksjon av vindkraft kan denne eksporteres til land med lettere regulerbar kraftproduksjon.

Man kan til og med nytte overkapasiteten til å fylle magasiner ved pumpe slik at tilgjengelig kapasitet ved lavere vindkraftproduksjon er enda større.

Et slikt samarbeid vil bidra til utfasing av fossil kraftproduksjon på kontinentet samtidig som nødvendige utbygginger vil skape flere arbeidsplasser.

NITO studentene mener Norge må være en pådriver for- og sette på agendaen et kontinentalt og globalt energisamarbeid i relevante fora.

NITO Studentene

Dette er interesseorganisasjonen for over 12.000 master- og bachelorstudenter innen ingeniør- og teknologifag. 

NITO Studentene vedtar sin overordnede politikk på sitt årlige landsmøte. Et eget styre på åtte personer vedtar høringer og politiske innspill basert på landsmøtets vedtak.

Bli studentmedlem i NITO

Publisert: Sist oppdatert: