Kun 15,7 % av all energiproduksjon er fornybar eller lavkarbon.[1]

For å forsyne verden med nok energi og redusere klimagasser, er store endringer nødvendig. Norge må satse stort på internasjonalt samarbeid i utviklingen og utbyggingen av nye, bærekraftige energikilder. Norge må også prioritere og investere i forskning og utbygging av bærekraftig energi.

Kjernekraft er en underutnyttet kraftkilde verden rundt. Selv om kjernekraft er trygt og ikke gir klimagassutslipp, utgjør denne kraftkilden kun 4,3 % av jordas totale energiproduksjon.[2] Kjernekraft er til sammenlikning med andre kraftkilder en billig måte å produsere energi på, og har fordeler med at den ikke skader miljøet ved å slippe ut klimagasser.

Norge har en spesielt god posisjon for å medvirke til store fremskritt innenfor en omstilling til bærekraftig energi, da vi allerede har tatt en ledende rolle i produksjon av grønn energi. Vi har et stort vitenskapelig samfunn som har vist både kompetanse og villighet til å gjøre store fremskritt når det kommer til å gjøre energiproduksjonen bærekraftig.

NITO Studentene vil:

  • øke finansieringen av forskning på all bærekraftig energi, inkludert kjernekraft.
  • at Norge skal fortsette å være en pådriver for internasjonalt energisamarbeid.
  • at Norge skal samarbeide med andre land for å bygge ut miljøvennlig kraftproduksjon, inkludert kjernekraft. Dette gjelder særlig land med underskudd på energi og land med lite miljø- og klimavennlige energikilder.
  • at det skal bygges ut større overføringskapasitet til andre europeiske land.

[1] https://ourworldindata.org/energy-access#access-to-electricity; https://www.iea.org/news/global-electricity-demand-is-growing-faster-than-renewables-driving-strong-increase-in-generation-from-fossil-fuels; https://ourworldindata.org/electricity-mix
[2] https://ourworldindata.org/electricity-mix