Gå til innhold
Politikk

Kompetanseutvikling i offentlig sektor

Norsk petroleumsvirksomhet har i mange år støvsugd arbeidsmarkedet for ingeniørkompetanse, mens det offentlige har opplevd det som vanskelig å tiltrekke seg kandidater til tekniske stillinger.

Det offentlige har lenge pekt på manglende muligheter til å konkurrere på lønn som hovedfaktoren for dette.

Det offentlige sliter fortsatt med å tiltrekke seg kandidater med riktig fagkombinasjon og erfaring, til tross for masseoppsigelser i petroleumsnæringen, som har ført til mange søkere til stillinger i det offentlige.

I tider med stor etterspørsel etter ingeniører i arbeidsmarkedet, og mangel på kandidater med riktig erfaring, har det private næringsliv brukt ressurser på å gi kandidater med annen erfaring og fagkombinasjon riktig kompetanse til å utføre arbeidet. Det mener vi det offentlige også burde gjøre.

Vi vurderer det som svært uheldig at enkelte offentlige virksomheter kvier seg for å ansette arbeidsledige ingeniører fra petroleumsindustrien grunnet feil erfaring eller fagkombinasjon.

Å investere i kunnskap hos disse ingeniørene vil kunne ruste det offentlige for fremtiden, samtidig som det vil bidra til å begrense arbeidsledigheten. Dette vil kun skje hvis det offentlige er villig til å investere ressurser i å bygge opp kompetansen de mener er viktig hos kandidater fra tangerende fagfelt, med fagkombinasjoner og kompetanse som kan nyttes i arbeidsoppgaver som faller under offentlig virksomhet.

Det fulle potensiale kan oppnås om man i tillegg til å bevilge midler til kompetanseutvikling også bevilger nødvendige midler til gjennomføring av prosjekter som bidrar til å ta inn etterslepet innen infrastruktur.

Dette vil kunne bety flere skapte arbeidsplasser, som også vil komme nyutdannede til gode.

NITO studentene mener:

  • Det offentlige må benytte nåværende arbeidsledighet til å skaffe seg nødvendig arbeidskraft
  • Det offentlige må ta ansvar for å utvikle kompetanse på lik linje med det private næringslivet
  • Det offentlige må bevilge midler for igangsettelse av prosjekter som gir nye arbeidsplasser
  • Det offentlige må i større grad samarbeide med institusjoner for høyere utdanning om tilrettelagte etter- og videreutdanningsløp som gjør kandidater rustet til å utføre arbeidsoppgaver innen andre fagfelt

NITO Studentene

Dette er interesseorganisasjonen for over 12.000 master- og bachelorstudenter innen ingeniør- og teknologifag. 

NITO Studentene vedtar sin overordnede politikk på sitt årlige landsmøte. Et eget styre på åtte personer vedtar høringer og politiske innspill basert på landsmøtets vedtak.

Bli studentmedlem i NITO

Publisert: Sist oppdatert: