Gå til innhold
Politikk

Uttalelse fra NITO Studentenes landsmøte om Norsk studentorganisasjons klimapolitikk

NITO Studentenes landsmøte 2019 støtter ikke hele Norsk studentorganisasjon sitt landsmøtevedtak i sak om «UH-sektoren må ta klimaansvar».

NITO Studentenes er uenige i vedtakene om å stoppe statlig finansiering av petroleumsforskning og at den norske stat må utfase petroleumsvirksomhet, til fordel for mer klimavennlig virksomhet.

NITO Studentenes er uenige i vedtaket om å stoppe statlig finansiering av petroleumsforskning.

Det bør ikke være et spørsmål om enten eller. Vi må kunne gjøre begge deler, frem til annen teknologi er klar til å ta over.

Å si nei til videre petroleumsforskning er det samme som å si nei til en grønnere petroleumsnæring både nasjonalt og globalt.

Norge trenger en klimapolitikk som ser utvikling av bærekraftig teknologi i sammenheng med eksisterende og fremtidig næringspolitikk. En for rask utfasing av norsk petroleumsnæring vil rasere norsk økonomi, medføre høy arbeidsledighet, og bidrar i hovedsak til å flytte utslipp fra Norge til andre land.

Strenge krav på norsk sokkel bidrar i dag til å gjøre petroleumsnæringen globalt mer bærekraftig, og en rask utfasing vil i så måte kunne stagnere denne utviklingen.

Vi skulle gjerne sett at Norsk studentorganisasjon var like tydelige på hva de ønsker å erstatte petroleumsnæringen med, som de er på at petroleumsnæringen skal fases ut.

NITO Studentenes landsmøte mener det er behov for en helhetlig klimapolitikk som både målrettet jobber med utvikling av teknologi for fornybar energi og utslippsbesparende utvinning av petroleum.

Forskning på sistnevnte er særdeles viktig i overgangsfasen før lavutslippssamfunnet lar seg realisere. Derfor må det fortsatt forskes på petroleumsteknologi for å påse at denne næringen blir mer klimavennlig.

Denne forskningsinnsatsen vil ikke være forgjeves selv om det skulle vise seg at petroleum kan fases ut raskere enn dagens framskrivninger for energibehov tilsier, som følge av overføringsverdien til andre bransjer.

Norsk petroleumsnæring er først og fremst en teknologinæring og en driver for teknologiutvikling.

Uttalelsen er et svar på Norsk studentorganisasjon sin resolusjon om petroleumsforskning:

UH-sektoren må ta sitt klimaansvar vedtatt på NSOs landsmøte 06.04.2019

Aktuelle saker for studenter

Publisert: Sist oppdatert: