Gå til innhold
Politikk

Rekruttering til kommune

Her er studentenes ti råd for å hindre en kommunekrise.

Illustrasjon: Markus Andresen


Studentorganisasjonene NITO Studentene, NSF Student, Tekna Student og Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet står sammen om ti punkter som vil sikre god rekruttering til landets kommuner, og hindre en potensiell kommunekrise.

  1. Kommunene må styrke rådgivningstjenesten i grunnopplæringen
  2. Kommunene må bli flinkere til å profilere seg selv
  3. Kommunene må styrke det faglige miljøet
  4. Kommunene må utvise tillit til profesjonsutøverne
  5. Kommunene må bemanne i forhold til det reelle kompetansebehovet
  6. Kommunene må sikre at kompetansen utvikles og beholdes der de store oppgavene innen helse, utdanning og infrastruktur skal løses
  7. Kommunene må prioritere de økonomiske midlene slik at velferdstilbudene opprettholdes
  8. Kommunene må utvikle et samarbeid med utdanningsinstitusjonene for å rekruttere relevant arbeidskraft
  9. Kommunene må jobbe aktivt for å bedre kjønnsbalansen innenfor yrker med veldig ujevn kjønnsbalanse

Kommunene må gi alle nyutdannede og nytilsatte veiledningsordninger som sikrer god overgang fra utdanning til yrke.

Aktuelle saker for studenter

Publisert: Sist oppdatert: