Gå til innhold
Kandidatundersøkelsen. Illustrasjon.
Politikk

Nyutdannede opptatt av sikker jobb

Arbeidsmiljø, trygghet og faglig utvikling er viktige faktorer for nyutdannede som har fått jobb. Det viser oppsummeringen av NITOs kandidatundersøkelse gjort i januar 2016.

Arbeidsmiljø er en gjenganger i hva som er viktige momenter ved en jobb for nyutdannede medlemmer i NITO. De siste årene har også trygghet, det å ha en sikker jobb, kommet opp på topp tre.

Hva er viktig for deg når du søker jobb?

Dette er viktigst:

 1. Arbeidsmiljø
 2. Trygghet (sikker jobb)
 3. Muligheter for faglig utvikling
 4. At det er en fast stilling
 5. Geografisk plassering
 6. Utfordrende arbeidsoppgaver
 7. Karrieremuligheter
 8. Lønn
 9. Virksomhetens omdømme
 10. Muligheter for å bidra til en bærekraftig utvikling
 11. Fleksibel arbeidstid
 12. Pensjonsavtale
 13. Antall ferieuker
 14. Kjente til virksomheten fra før

Mange får jobb før endt utdanning

 • Mer enn 60 prosent av de nyutdannede oppgir å være i en fast stilling. Det er en nedgang fra 63,3 prosent fra fjorårets undersøkelse.
 • 15 prosent oppgir at de er arbeidsledige, en oppgang fra 12 prosent.
 • Over 80 prosent melder om at de har fått jobb innen to måneder etter endt utdanning.
 • Blant de som er i jobb er 83 prosent i en stilling som krever teknologisk/høyere utdanning.

Hvor får nyutdannede jobb?

Flertallet av de nyutdannede jobber i privat sektor. Andelen som oppgir å jobbe i kommune/fylkeskommune er på 9 prosent. Dette er en økning fra 6,7 % i 2015, og nesten en dobling fra resultatet i 2013, hvor andelen i kommune/fylkeskommune var på 5,5 %.

Om undersøkelsen

NITO gjennomfører i januar hvert år en undersøkelse blant nyutdannede medlemmer. Hensikten er å få vite status for medlemmenes jobbsituasjon, og hvordan prosessen for å få jobb er. 916 personer har svart på undersøkelsen i januar 2016. Undersøkelsen er tidligere år omtalt som Etterundersøkelsen.

Se også undersøkelsen om arbeidsgiveres behov for ingeniører

NITO Studentene

Bli medlem av NITO Studentene

Publisert: Sist oppdatert: