Gå til innhold
NITO-president Trond Markussen med ett av FNs bærekraftsmål. Hva er viktig for deg? Du kan påvirke politikere lokalt.
NITO-president Trond Markussen med ett av FNs bærekraftsmål. Hva er viktig for deg? Du kan påvirke politikere lokalt.
Politikk

Valg 2019 – bruk stemmeretten

Det er valgkamp. Ingeniører er garantister for velferd. Vet du hva du skal stemme? NITO oppfordrer deg til å utfordre lokalpolitikerne om viktige temaer.

valg 2019 stand i Stavanger 2.JPG
NITO møter velgere, her fra Stavanger.

NITO er partipolitisk uavhengig. Valgdagen er mandag 9. september. Lykke til med valget.

valg 2019 Waterhole Ringerike.JPG
Mange tilhørere på NITOs valgdebatt på Waterhole Ringerike.

valg2019 panel bedrift.JPG

Hvilket tema er du mest opptatt av?

Her er ulike tema som mange ingeniører er opptatt av. Før du tar valget, få tips til ulike spørsmål du kan stille politikere der du bor:

Valg 2019 – flyers

Her er NITOs flyers/brosjyrer på ulike temaer i forbindelse med valgkampen. Skriv dem gjerne ut og bruk dem i kontakt med lokale politikere.

Slik kan kommunene bidra til det grønne skiftet

Kommunene må våge å satse digitalt

Bedre realfagstilbud til barn og unge

Kommunene trenger ingeniører og teknologer

Rust kommunene for klimaendringer og ekstremvær

Trygt og rent vann

valg2019 Waterholde Kongsberg.JPG
Valgdebatt på Waterhole Kongsberg.
valg 2019 stand i Stavanger.JPG
NITO møter velger, her i Stavanger.
valg 2019 stand 2.JPG
Møt gjerne NITO på stand i forbindelse med valgkampen.
Valg 2019 stand Hamar.JPG
Her fra gågata i Hamar (fra høyre til venstre): Harald Rygh (leder NITO Hedmark), Else-Berit Stenseth (styremedlem NITO Hedmark), William Nilssen (nestleder NITO Hedmark), Karl-Sverre Trollnes (leder pensjonistutvalget NITO Hedmark). Den unge gutten heter Edward.

Aktuelle saker fra NITO


Se alle aktuelle saker fra NITO