Gå til innhold
NITO-president Trond Markussen med ett av FNs bærekraftsmål. Hva er viktig for deg? Du kan påvirke politikere lokalt.
NITO-president Trond Markussen med ett av FNs bærekraftsmål. Hva er viktig for deg? Du kan påvirke politikere lokalt.
Politikk

Valg 2019 – bruk stemmeretten

Det er valgkamp. Ingeniører er garantister for velferd. Vet du hva du skal stemme? NITO oppfordrer deg til å utfordre lokalpolitikerne om viktige temaer.

NITO er partipolitisk uavhengig. Valgdagen er mandag 9. september. Lykke til med valget.

Her er ulike tema som mange ingeniører er opptatt av. Før du tar valget, få tips til ulike spørsmål du kan stille politikere der du bor:

Valg 2019 – flyers

Her er NITOs flyers/brosjyrer på ulike temaer i forbindelse med valgkampen. Skriv dem gjerne ut og bruk dem i kontakt med lokale politikere.

Slik kan kommunene bidra til det grønne skiftet

Kommunene må våge å satse digitalt

Bedre realfagstilbud til barn og unge

Kommunene trenger ingeniører og teknologer

Rust kommunene for klimaendringer og ekstremvær

Trygt og rent vann

 

Aktuelle saker fra NITO


Se alle aktuelle saker fra NITO