Kongressen vil ha et gjennomgående fokus på bærekraft

En forutsetning for bærekraftig laboratorievirksomhet er at det legges langsiktige planer for å løse kapasitetsutfordringene som framtida bringer. Derfor ønsker NITO Bioingeniørfaglig institutt (BFI) at bærekraft skal være en rød tråd under den nordiske bioingeniørkongressen. Alle foredragsholdere vil bli utfordret på å inkludere bærekraft-aspekter i sine foredrag.

Hvordan kan vi balansere tilbud og etterspørsel etter laboratorieanalyser på en måte som gjør at vi ikke «bruker opp» menneskelige ressurser, kostbart utstyr eller skader miljøet.

Gjør kloke valg – mer er ikke alltid bedre

Gjør kloke valg er en kampanje som tar sikte på å redusere undersøkelser og behandling som pasienter ikke har nytte av og som i verste fall kan skade. Som et ledd i dette bør alle laboratorier arbeide for å redusere overforbruk av unødvendig analyser. Vi utfordrer foredragsholdere til å trekke inn momenter knyttet til dette der det er naturlig. Det kan være analyser som systematisk brukes feil og/eller tiltak som er gjort for å motvirke dette. 

Nyskaping og nytenking – laboratoriedrift på nye måter

Bioingeniørene er sentrale i implementeringen av teknologi på sykehus. Sammen med industrien og universitetslaboratoriene skaper de medisinske laboratoriene stadig nye metoder og analyserepertoaret utvides og nyanseres. NITO BFI vil at kongressen skal bidra til å vise hvordan man gjennom nytenkning, framtidsteknologi og god laboratorieledelse kan fremme bærekraft og mer effektive arbeidsmetoder.

Helsesektoren er den femte største generatoren for klimagassutslipp i verden

Global oppvarming er en stor trussel mot samfunnet vi lever i. Dessverre bidrar helsesektoren til økt forbruk og forurensning gjennom sin aktivitet. Som bioingeniør har vi et etiske forpliktelsene i å tenke bærekraftig i vårt faglige virke. Det vil si å bruke mindre engangsutstyr og tilstrebe å velge materialer, utstyr og prosedyrer som reduserer ressursbruken uten å kompromittere kvaliteten. I tillegg innebærer det å ha kunnskap om forsvarlig avfallshåndtering, både med hensyn til smittefare og miljø, og søke å påvirke leverandører til å erstatte farlige stoffer.

Vi oppfordrer deltakere og foredragsholdere til å reflektere over avfallshåndtering og bruk av utstyr og reagenser slik at vi får enda grønnere laboratorier.