Under den nordiske bioingeniørkongressen 2023 ble det avholdt fem parallelle sesjoner, og programmet var lagt opp med sikte på å gi et tilbud til bioingeniører innen de fleste fagretninger.

Se bildekavalkade fra bioingeniørkongressen 2023

Bredt program

Programmet inkluderte fagsesjoner innen blant annet medisinsk biokjemi, preanalyse og PNA, mikrobiologi, patologi, etikk, hematologi, immunologi og blodbank samt framtidsteknologi og genetikk. Framtidsteknologi og bærekraft var en rød tråd i programmet.

Postersamling fra kongressen

Postersamling NML 2023

Kongressappen

Kongressappen vil være åpen for innlogging for deltakerne på bioingeniørkongressen i seks måneder etter kongressens avslutning.

I appen ligger oversikt over deltakere og forelesere, samt abstract til den enkelte foreleser. 

Programmet for kongressen

Program mandag 24. april

Program tirsdag 25. april

Program onsdag 26. april

Aktuelle saker fra NITO BFI

Aktuelle saker fra Bioingeniøren og dbio

Andre publiserte saker

Utstillere