Detaljert program

Program NML mandag 24.april 2023
Program NML tirsdag 25.april 2023
Program NML onsdag 26.april 2023

For å få en fremtidsrettet laboratoriedrift må bioingeniører, laboratorietester og laboratorieutstyr brukes på en god og hensiktsmessig måte. Framtidsteknologi og bærekraft vil derfor være en rød tråd i programmet og alle foredragsholderne vil utfordres til å ta temaet inn i sine foredrag.

Les mer om kongressens bærekraftprofil 

Nordiske sesjoner

På kongressens nordiske sesjon (sesjon 1) vil forelesningene foregå på engelsk og temaer som utdanning, rekruttering, etikk, nyskaping og framtidstrender settes på dagsorden. Denne sesjonen vil streames for digitale deltakere. I de øvrige faglige sesjonene vil det i hovedsak foreleses på norsk. 

Etikk

NITO BFIs yrkesetisk råd vil besøke alle sesjoner i «etisk kvarter» og inviterer alle deltakere til å teste ut det nye etikkspillet i en egen workshop-arena. Det er satt opp tid mandag og onsdag for de som ønsker å bli kjent med spillet.

Til forelesere

Abstraktmal forelesere BIO2023