Den nordiske bioingeniørkongressen kan friste med fem parallelle sesjoner, og tar sikte på å gi et tilbud til bioingeniører innen de fleste fagretninger.

Hver dag er sesjon 1 et eget nordisk program, der forelesningene vil foregå på engelsk og har et overordnet tema for hver dag. 

Program NML mandag 24.april 2023

Tema i den nordiske sesjonen mandag er innovasjon og forskning. 

Program NML tirsdag 25.april 2023

Tema i den nordiske sesjonen tirsdag er etikk.

Program NML onsdag 26.april 2023

Tema i den nordiske sesjonen er utdanning. 

Onsdag blir det plenumsforedrag fra Erlend Grønningen, president i Leger Uten Grenser, som skal snakke om antibiotikaresistent i konfliktområder.