Som bioingeniør er det viktig å presentere valideringer, kvalitetsarbeid, små og store forbedringsprosjekter. Dessuten er det mange fordeler ved å presentere poster på kurs og konferanser. Du får profilert ditt arbeid, faget og arbeidsplassen din. Deltakelse kan føres opp i egen CV, og kan gi uttelling i forbindelse med spesialistgodkjenning.

Når du presenterer en poster på den nordiske bioingeniørkongressen får du garantert tilskuere som er interessert i ditt faglige arbeid.

Postere henges opp dag 1 og tas ned dag 3.

Frie faglige foredrag

Under den nordiske bioingeniørkongressen er det åpent for muntlige postere, eller frie faglige foredrag som det også kalles. Det vil bli valgt ut innsendte abstrakt som kan egne seg for muntlig framføring som en del av det faglige programmet. Lengde på de frie faglige foredragene på mellom 10 og 15 minutter inkludert tid til spørsmål.

Mer om utforming av abstrakt og poster

Søknadsfrist for innsending av abstrakt er 1. desember 2022.

Mal for abstrakt kommer snart her på denne siden. 

Husk å søke Studiefondet om midler

Som medlem av NITO Bioingeniørfaglig institutt (BFI) kan du søke om stipend for å delta på kurs eller konferanse og her presentere eget arbeid. BFIs studiefond har 40 stipend på 8000 kroner hver tiltenkt nordisk bioingeniørkongress 24.-26. april i Oslo. Nåløyet er ikke så trangt. Vi oppfordrer deg derfor på det sterkeste til å søke.

Husk at deltakelse med poster forutsetter påmelding til nordisk bioingeniørkongressen. Fristen for å søke Studiefondet om midler er 1. desember 2022.

Søk Studiefondet om støtte