Skjema for abstrakt til postere og frie foredrag

 • Fristen for innsending av abstrakt til poster og frie foredrag er 4. januar 2023 
 • Frist for å søke om midler fra studiefondet er 4. januar 2023 
Veiledning for innlevering av abstrakt - NML 2023
 • Vedkommende som sender inn abstrakt vil motta korrespondanse knyttet til abstraktet og arrangementet. Vi anbefaler at opplysningene som oppgis om forfatter er den samme som vedkommende som skal presentere fritt foredrag eller poster på kongressen.
 • Den presenterende forfatteren må sikre at alle medforfattere/medforelesere er klar over innholdet i abstraktet før innsending.
 • Du kan forandre presenterende forfatter/foreleser ved å kontakte NITO BFI; .
 • Du kan inkludere opptil ti medforfattere/medforelesere. Vennligst følg instruksjonene nøye og sørg for at fornavn(e), etternavn, avdeling, institusjon, by og land er utfylt.
 • Du kan sende inn mer enn ett abstrakt. Foredragsholdere som er akseptert for muntlig presentasjon vil imidlertid kun få lov til å holde en muntlig presentasjon. Ytterligere aksepterte abstrakter vil derfor kun være postere.
 • Alle abstrakt har en grense på 2.000 tegn, inkludert mellomrom, men unntatt tittel, nøkkelord og forfatterinformasjon. Hvis du overskrider tegngrensen, vil ikke sammendraget bli akseptert.
 • Ikke sett inn tabeller, figurer eller referanser i abstraktet.
 • Vi gjør oppmerksom på at fristen for å sende inn abstrakt er 4. januar. Søknader sendt inn etter dette tidspunktet vil ikke bli vurdert.
 • Når du sender inn abstrakt er du sikret «tidlig pris» på kongressen selv om abstraktet ditt ikke blir antatt. Informasjon om program og påmelding finner du på kongressiden
 • Du får svar på om abstraktet er godkjent, og om du får støtte fra studiefondet, i løpet av uke 2 - 2023.
 • Sammendrag kan ikke redigeres/oppdateres etter at det er akseptert.
 • Alle godkjente abstrakt vil bli publisert i kongress-appen før nordisk bioingeniørkongress 2023.
 • Sammendraget ditt er ikke sendt inn før du ha klikket på send-knappen og mottatt en bekreftelse på e-post. Hvis du ikke mottar en bekreftelse, vennligst ta kontakt.

Lag en poster

Som bioingeniør er det viktig å presentere valideringer, kvalitetsarbeid, forbedringsprosjekter og små og store forskningsprosjekter.

Ved å dele kunnskapen bidrar du til kompetanseheving hos kollegaene dine og du får profilert arbeidsplassen din. Trenger du tips til hvordan du kan lage en god poster? Sjekk ut siden vår Poster på kurs og konferanser.

En posterpresentasjon gir en unik mulighet til å utvide nettverket og diskutere felles problemstillinger med andre som er interessert i det samme.  

Postere henges opp dag 1 og tas ned dag 3. 

Frie faglige foredrag 

Under den nordiske bioingeniørkongressen er det åpent for muntlige postere, eller frie faglige foredrag som det også kalles. Innsendte abstrakt som kan egne seg for muntlig framføring vil bli valgt ut som en del av det faglige programmet. Lengden på de frie faglige foredragene er 15 minutter inkludert tid til spørsmål. 

Du kan søke studiefondet om stipend 

Som medlem av NITO Bioingeniørfaglig institutt (BFI) kan du søke om stipend for å delta på kurs eller konferanse og her presentere eget arbeid.

BFIs studiefond vil dele ut 40 stipend på 8000 kroner hver til å reise med postere og frie foredrag til den nordiske bioingeniørkongressen 24.-26. april i Oslo. Nåløyet er ikke så trangt. Vi oppfordrer deg derfor på det sterkeste til å søke. 
 
Deltakelse med poster eller fritt foredrag kan føres opp i egen CV, og kan gi uttelling i forbindelse med spesialistgodkjenning. 

Husk at deltakelse forutsetter påmelding til kongressen.