MicrosoftTeams-image (9).png

– Covid-19 pandemien var et stort immunologisk forskningsprosjekt, der vi alle var ufrivillige deltagere, sier Anne Spurkland.

Meld deg på Bioingeniørkongressen 2023

Hun er professor i anatomi og forsker innen molekylær immunologi ved Universitetet i Oslo. Hennes publikasjonsliste består av en lang rekke vitenskapelige artikler om T-celle aktivering, autoimmune sykdommer og neuroinflammasjon. Men Spurkland står også bak en blogg om glutenfri bakst, en kokebok og flere populærvitenskapelige bøker om immunologi. Lenge før pandemien hadde Spurkland et ønske om at folk skulle kunne mer om immunforsvaret. Dét ønsket har gått ettertrykkelig i oppfyllelse.

– I løpet av pandemien har vi lært enormt om kroppens og samfunnets immunrespons, og fått vist hvor viktig fagfeltet immunologi er. Sånn sett var covid-19 immunologenes nirvana og laboratoriefolkets fest, mener Spurkland.

Prisvinnende formidler

Hvis fest er å jobbe mye under ekstremt press, er professor Spurkland en partyløve av rang. De siste to årene har hun brukt et årsverk på å besvare spørsmål fra journalister. Rundt 600 pressehenvendelser er loggført hittil. Gjennom ukentlige intervjuer i avis, på radio og TV har Spurkland blitt det nærmeste Norge kommer en kjendis-immunolog.

Innsatsen for folkeopplysning har ikke gått upåaktet hen: I 2021 ble hun tildelt Formidlingsprisen fra både Forskningsrådet og Universitetet i Oslo. Deltakerne på Bioingeniørkongressen kan se fram til å oppleve Spurklands formidlingsevner «live».

Viktig læring

Av viktig læring av pandemien trekker professoren frem at mRNA-vaksiner viste seg å fungere svært godt, og at det var mulig å fremstille effektive vaksiner raskt.

– Det er til ettertanke at vi fikk en vaksine mot covid-19 på mindre enn ett år, mens vi ennå ikke har en vaksine mot HIV, påpeker hun.

Covid-19 pandemien har gitt ny kunnskap om hvordan kroppen reagerer på infeksjon, og hvordan antistoffer virker. Forskere har hatt helt andre redskap og metoder tilgjengelig nå enn ved tidligere pandemier.

– Vi har blant annet kunnet studere samspillet mellom virus og vert gjennom sekvensering av virusgenomer og kloakkprøver. Det har vi aldri før kunnet gjøre på denne måten, forklarer Spurkland.

Hun mener pandemien avslørte manglende beredskap og viste sårbarheten i samfunnets «immunforsvar». Ikke minst er den globale skjevfordelingen av vaksiner en respons å lære av.

Meld deg på Bioingeniørkongressen 2023