Over 600 deltakere er samlet til nordisk kongress i Oslo for å dele erfaringer og kunnskap.

Karl Kristian Bekeng.jpg
Statssekretær Karl Kristian Bekeng (AP).

-  Denne typen av kongresser på tvers av de nordiske landene er ryggraden i de ulike profesjonene. Vi må omfavne alle profesjoner som kan bidra til et bedre helsevesen, og bioingeniørene er en viktig yrkesgruppe, sa statssekretær Karl Kristian Bekeng (AP) i sin åpningstale til kongressen.

Han trakk fram at selv om bioingeniørene er en relativt liten gruppe i helsesektoren, er 70 prosent av alle beslutninger knyttet til diagnose, behandling og oppfølging av pasienter basert på prøver som er tatt og analysert av bioingeniører.

- Det blir bedre pasientbehandling når dere er inkludert, sa Bekeng, og trakk fram en undersøkelse fra Danmark som viser at diagnoser både blir bedre og raskere stilt når bioingeniører er inkludert i diagnoseteam.

Felles utfordringer i Norden

- I Norden har vi det samme grunnlaget, men også mange av de samme utfordringene. Økende kostnader og en aldrende befolkning, som gjør at helsesektoren både trenger mer innovasjon og bedre organisering.

I tillegg ønsker unge og nyutdannede en karriere, de vil ha utvikling både innenfor og utenfor helsevesenet. Det betyr at arbeidsgiverne må legge til rette for både utvikling og endring.

- I denne sammenhengen er deres kunnskap og kompetanse om helse og teknologi perfekt, trakk han fram.

- Dere bioingeniører ser dere selv som en del av løsningen, og det bør dere applaudere dere selv for, avsluttet Bekeng.

Kongressen er bioingeniørenes viktigste møteplass

24.-26. april er om lag 600 deltakere knyttet til laboratorievirksomheten i Norge å finne på The Hub i Oslo. Bioingeniørkongressen er NITOs største arrangement, den har et rikholdig program.  

Program Bioingeniørkongressen 2023

- Stolt av å ha bioingeniørene i NITO

Trond Markussen.jpg
NITO-president Trond Markussen.

NITO-president Trond Markussen gratulerte bioingeniørene med den innsatsen som er lagt ned for å gjennomføre årets kongress.

- Ingen andre har den samme muligheten til å samle så mange bioingeniører, påpekte han.

- Med en fot i helse og den andre innen teknologi har dere kompetanse for framtida.

- Dere spilte en avgjørende rolle under pandemien, og den bidro til å øke forståelsen for deres profesjon, og jeg håper både politikere og ledelse i helsevesenet satte pris på deres innsats, sa Markussen.

Liten, men sentral gruppe

Kaja Marienborg.jpg
Fagstyreleder i NITO BFI, Kaja Marienborg.

- Vi er en liten gruppe i helsevesenet, men vi har en viktig og sentral rolle. Vi er til stede i alle deler av folks liv, og dag og natt tar vi prøver og tester med den ypperste kvalitet for at helsevesenet skal fungere, sa fagstyreleder i NITO Bioingeniørfaglig institutt (NITO BFI), Kaja Marienborg

Også Marienborg trakk fram at utfordringene i Norden er like. - La oss benytte denne muligheten til å dele erfaringer og bygge på flere år med samarbeid, oppfordret hun.

- Vi må gjøre bioingeniørene mer kjent. Vi i NITO BFI jobber tett med politikere, for det er viktig at politikere kjenner til de avgjørelsene vi kan ta. - Velkommen til kongress, avsluttet Marienborg.

Bioingeniørfaglig institutt