Gå til innhold
2019

Nei til lovfestet minstelønn

I EU, og i europeiske interesseorganisasjoner på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, er det for tiden debatt om lovregulering av felles minstelønn. Målet er å redusere sosial dumping. - En skikkelig dårlig ide, sier Trond Markussen (bildet), president i NITO.

Trond stol uten logo.jpg

Sosial dumping er et stort og økende problem i mange land. Lønnsnivået er lavt og reguleringen av arbeidsmarkedet svakt. Det er derfor ikke unaturlig at lovfesting av minstelønn er tema fra tid til annen. 22 av 28 EU-land har allerede bestemmelser om minstelønn. Men det blir en dårlig ide hvis det skal gjøres gjeldende som direktiv for hele EU/EØS-området, mener NITO. 

I Norge fungerer lønnsdannelsen ved at det er partene i arbeidslivet som forhandler og blir enige om lønnsreguleringene. Dette skjer i medhold av et omfattende antall tariffavtaler, som gjenspeiler bransjevise forskjeller, og som også i mange tilfeller har minstelønnsbestemmelser. Tariffavtalene har også tvisteløsningsmekanismer for de tilfellene man ikke blir enige.

Bryter med den norske modellen for lønnsfastsettelse

Ved å lovfeste minstelønn flyttes diskusjonen om lønn og lønnsnivå fra partene og forhandlingsbordene, til økonomene og politikerne.  

- Lovfesting av minstelønn bryter fullstendig med den arbeidslivsmodellen vi møysommelig har bygget opp i Norge. Eventuell minstelønn er og skal være partenes, ikke politikernes ansvar, uttaler Markussen. 

For enkeltbransjer har vi i Norge også mulighet for å allmenngjøre tariffavtalene, det vil si å gjøre det ulovlig innen hele bransjen å ikke følge avtalen. Da vil også utenlandske arbeidstakere være sikret samme lønns- og arbeidsvilkår som sine norske kolleger.  

- En samlet norsk arbeidstaker- og arbeidsgiverside, og den norske regjeringen, har tydelig advart mot felles, europeisk lovfesting av minstelønn. 

- Arbeidslivskriminalitet bekjempes med helt andre virkemidler enn direktiver om minstelønn, avslutter Markussen. 

Vi vet hva du er verdt

NITOs lønnsstatistikk viser hva ingeniører og teknologer tjener, og du kan sammenligne deg selv med andre grupper og på alle nivåer (bachelor, master og høyere).

NITOs lønnskalkulator 

Lønnskalkulator, lønnsstatistikker og oversikt på gjennomsnittlig begynnerlønn, gir grunnlag for å underbygge ditt lønnskrav overfor arbeidsgiver. 

Spørsmål om lønn eller dine rettigheter?

NITOs temasider om lønn og arbeidsliv (fra A til Å)

Publisert: Sist oppdatert: