Gå til innhold

Bioingeniørfaglig institutt (BFI)

Vi brenner for bioingeniørenes interesser! BFI representerer 7100 bioingeniører over hele landet. Vi er bioingeniørenes stemme i helsepolitikken, og jobber med rekruttering, utdanning og fagutvikling.

Medlemsfordeler

Ta del i et bioingeniørfaglig fellesskap og nyt godt av de mange fordelene som medlemskapet gir deg.

Tidsskriftet Bioingeniøren

Som BFI-medlem får du tilsendt det vitenskapelige tidsskriftet Bioingeniøren ni ganger i året.

BFIs fagnettverk

Meld deg inn i ett av våre fagnettverk.

Utvikling av bioingeniørfaget

Yrkesetikk

Bioingeniørenes yrkesetiske retningslinjer er en styrke for profesjonen. De er til hjelp og støtte for den enkelte i vanskelige situasjoner, og er samfunnets garanti for at bioingeniører utfører faget sitt på en etisk forsvarlig måte.

BFIs fagnettverk

BFIs fagnettverk gir målrettet informasjon til bioingeniører innenfor ulike fagområder. Bli medlem og hold deg oppdatert.

Rapport: Bioingeniørene bærebjelke og mangelvare

Se rapporten som gir innblikk i hverdagen ved norske sykehus og peker på behov, utfordringer og noen løsninger.

Kurs, utdanning og autorisasjon

Kurs fra BFI

BFIs digitale kurs og webinarer gir deg som bioingeniør mulighet til å følge med i utviklingen.

Spesialistgodkjenning

Raske endringer stiller krav til å fornye kunnskap og videreutdanne seg. Spesialistgodkjenning er en ordning for å formalisere, dokumentere og bygge kompetanse.

Sjekk autorisasjonen din!

Er du en av de 800 bioingeniørene som ikke er oppført i Helsepersonellregisteret (HPR)? Vi gir deg veiledningen for hvordan du går fram for å bli registrert.

Gjennomførte BFI-kurs

Her finner du kursdokumentasjon fra kurs i regi av BFI gjennomført i perioden 2019 - 2021.

Hvordan bli bioingeniør?

Er du interessert i hvordan man bruker moderne bioteknologi til å studere alle typer biologiske prosesser i kroppen?

Videreutdanning for bioingeniører

Her finner du ulike videreutdanningstilbud for bioingeniører

Studiefondet til BFI

Enten du vil ta videreutdanning, delta med poster på et arrangement eller på annen måte vil heve din egen kompetanse, kan du søke om midler fra vårt studiefond

Praksis for godkjenning som bioingeniør

Hva gjør du hvis du har utdanning fra utlandet som ikke godkjennes i Norge?

Godkjenning av faglige kurs

Bioingeniørfaglig institutt (BFI) er den som vurderer kurs og godkjenner kurs som gir tellende timer /poeng for bioingeniører med spesialistgodkjenning

Poster på kurs og konferanser

Har du noe interessant fra ditt fagfelt som du gjerne vil presentere for andre? Da er posterpresentasjon en ypperlig mulighet.

Medlemskap og organisasjon

Medlemsfordeler BFI

Som medlem i NITO og BFI tar du del i et yrkesfaglig fellesskap og kan nyte godt av de mange praktiske, økonomiske og faglige fordelene som medlemskapet innebærer.

BFIs styrer, råd og utvalg

Få oversikt og informasjon om BFIs styrer, råd og utvalg.

BFIs kontaktpersoner

Kontaktpersonene er et viktig ledd i bioingeniørenes faglige nettverk. Disse er bindeleddet mellom din arbeidsplass og BFI.

Brosjyrer og dokumenter

Her finner du en oversikt over brosjyrer, policydokumenter og annet materiale fra NITO Bioingeniørfaglig institutt (BFI).

Dobbeltmedlemskap i Forskerforbundet

Man kan være medlem av både NITO og Forskerforbundet uten å betale dobbel kontingent.

Internasjonalt samarbeid

NITO Bioingeniørfaglig institutt (BFI) er medlem av flere internasjonale organisasjoner.