Gå til innhold

Fag og nettverk

NITO-medlemmer engasjerer seg i mange fagmiljøer. Du kan bli med i flere nettverk eller lage et nytt. Hold deg oppdatert på ditt fagområde og utvid nettverket ditt.

Hvilke fag interesserer deg?

Finn nettverkene for deg

Energi, klima og miljø

Som ingeniør gjør du et viktig arbeid, uansett om det handler om vannkraft, olje, gass, vindkraft eller andre energikilder. Hva er ingeniørens rolle i det grønne skiftet? Hvordan blir utviklingen av energiforsyningen i årene framover?

Bygg, anlegg og eiendom

Jobber du innen prosjektering, oppføring, ombygging, reparasjon, vedlikehold, taksering eller riving? Bli med og diskuter utviklingen for de neste årene.

Industri og produksjon

Som ingeniør jobber du med mange ulike produkter og prosesser innen industri og produksjon. Hva er de nyeste trendene og produksjonsmåtene?

Samferdsel og mobilitet

Infrastruktur og mobilitet er helt essensielt for at et samfunn skal fungere effektivt. Vi ønsker å skape møteplasser for medlemmer som engasjerer seg for samferdsel.

Innovasjon og metodikk

Dette er kategorien for fagnettverk som omhandler ulike former for metodeutvikling, inklusive innovasjonsprosesser.

IT og digitalisering

NITO har mange medlemmer som utvikler nye løsninger. Disse digitaliserer Norge og ivaretar IT-sikkerhet og personvern. Hva skjer for eksempel innen kunstig intelligens de neste årene?

Helse

NITO organiserer mange ingeniører og teknologer i sykehussektoren. Den største gruppen er bioingeniører som gjennom NITO Bioingeniørfaglig institutt har en egen faglig enhet i NITO, men omfatter også for eksempel radiografer, stråleterapeuter, ortopediingeniører, bioteknologer, perfusjonister, logistikkingeniører og medisinsk-teknisk personell

Ledelse og egen bedrift

Driver du egen bedrift, eller vurderer å starte en? Vi har nettverk for deg. Det å gå over i en lederposisjon er for mange en naturlig vei videre i karrieren.

Utdanning

Er du ingeniør og jobber som lærer eller jobber med læringsteknologi? Vi kan sørge for at du treffer likesinnede. Det er per i dag ingen nettverk innen utdanning.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Koronapandemien har vist at beredskap og ulike former for sikkerhet er essensielt for vårt samfunn. Ingeniører har en viktig rolle innen samfunnssikkerhet og beredskap. Det er per i dag ingen nettverk innen dette området.

Karriere og personlig utvikling

Hva skjer med din karriereutvikling? Hvilke mål har du, og hvordan kommer du dit? Det er per i dag ingen nettverk innen dette området.