Gå til innhold

NITO er Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer med bachelor, master og høyere grad: Over 86.000 medlemmer.

Hvor mye tjener en ingeniør? NITO jobber for at du skal ha optimale lønns- og arbeidsvilkår.

NITO lønnskalkulator

Aktuelt

Pensjon sykdom sparegris

AFP: Flere beholder AFP-rettigheter ved sykdom

Årets tariffoppgjør i privat sektor har gitt noen forbedringer i AFP-ordningen. Flere som tidligere mistet AFP på grunn av sykdom, får nå beholde ordningen. Det har også blitt mulig å ta ut AFP i oppsigelsestiden for de som er blitt nedbemannet og for de som er utsatt for konkurs.

Vi går glipp av lønnsøkning

84 prosent av de som forhandler om lønn ved jobbskifte får bedre lønn. Dermed er det forbausende å se at så få som 28 prosent som stiller krav om høyere lønn når de skifter jobb. Dette viser en undersøkelse gjennomført av NITO.

To personer ovenfra, diskuterer seg imellom. Foto: Tom Haga

Politisk debatt – nå utformes NITOs politikk

Hva mener ingeniørene og teknologene om viktige politiske saker? Er du NITO-medlem kan du bli med i debatten. NITO trenger innspill til de gode løsningene. NITOs politikk vedtas på NITO Kongressen 26.-28. oktober.

Se alle aktuelle saker fra NITO