Gå til innhold

NITO er Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer med bachelor, master og høyere grad: Over 86.000 medlemmer.

Hvor mye tjener en ingeniør? NITO jobber for at du skal ha optimale lønns- og arbeidsvilkår.

NITO lønnskalkulator

Aktuelt

Illustrasjonsfoto: Studenter

Ingeniørutdanning: Flere vil bli ingeniør og mange vil ta ikt-utdanning

Søkertallene for høyere utdanning er klare, og IKT-fag er de fagområdet som øker mest i popularitet, målt i antallet som har det som førstevalg. Ingeniørfag har også en økning i antall søkere. Oversikt over søkertall NITO-president Trond Markussen er fornøyd med utviklingen. Det er stort behov for fagfolk innenfor ulike ikt-virksomheter. - Det er midlertid en utfordring at mange ikke fullfører studiene. Vi må lage studier som studentene fullfører. At studiestedene klarer å ta vare på studentene gjennom studieløpet, er svært viktig, sier Markussen. Studier i teknologifag sliter med høyt frafall. Markussen mener at større ressurser til studiene er en måte å holde på studentene på. - Bedre utstyr, mer utstyr og ressurser til fornyelse av utstyr er nødvendig, sier Markussen. Flere søkere til ingeniørfag Når det gjelder andre ingeniørfag, er det en liten økning i antall søkere på ingeniørstudiet og en litt større økning på sivilingeniør. I fjor gikk søkertallet for ingeniør ned med rundt 7 prosent, mens sivilingeniør lå stabilt sammenliknet med året før. - Jeg er glad for denne økningen. Arbeidslivet melder om behov for ingeniører i mange ulike sektorer i årene som kommer. Tallene indikerer at unge igjen har tro på at ingeniør er en jobb for framtida, sier Markussen. Bekymring for jenteandelen NITO jobber aktivt for å øke interessen for teknologi- og ingeniørfag blant jenter. Tallene viser at jenteandelen ikke går opp verken på ingeniør- eller sivilingeniørfagene. Andelen kvinnelige søkere på ingeniør er i år 17,6 prosent, og på sivilingeniør 30,7. På ingeniørfag er det en nedgang i andelen jenter som søker, sammenliknet med få år tilbake, da tallet var rundt 20 prosent. - Dette er en utvikling jeg ikke liker. Vi går glipp av mange flinke hoder når vi ikke klarer å få med oss jentene. Vi må fortsette å jobbe med å vise fram alle de spennende mulighetene som åpner seg når man har en teknolog- eller ingeniørutdanning, sier Markussen. IKT-fag er i så måte et hederlig unntak. Nesten 25 prosent av søkerne er jenter, og andelen har økt siden i fjor. Hva gjør en ingeniør?

Pensjon sykdom sparegris

AFP: Flere beholder AFP-rettigheter ved sykdom

Årets tariffoppgjør i privat sektor har gitt noen forbedringer i AFP-ordningen. Flere som tidligere mistet AFP på grunn av sykdom, får nå beholde ordningen. Det har også blitt mulig å ta ut AFP i oppsigelsestiden for de som er blitt nedbemannet og for de som er utsatt for konkurs.

Vi går glipp av lønnsøkning

84 prosent av de som forhandler om lønn ved jobbskifte får bedre lønn. Dermed er det forbausende å se at så få som 28 prosent som stiller krav om høyere lønn når de skifter jobb. Dette viser en undersøkelse gjennomført av NITO.

To personer ovenfra, diskuterer seg imellom. Foto: Tom Haga

Politisk debatt – nå utformes NITOs politikk

Hva mener ingeniørene og teknologene om viktige politiske saker? Er du NITO-medlem kan du bli med i debatten. NITO trenger innspill til de gode løsningene. NITOs politikk vedtas på NITO Kongressen 26.-28. oktober.

Se alle aktuelle saker fra NITO