Gå til innhold

NITO er Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer med bachelor, master og høyere grad: Over 88.000 medlemmer.

Hvor mye tjener en ingeniør?

sjekk NITOs Lønnskalkulator

Aktuelt

Illustrasjonfoto GettyImage

Omorganisering av Statens vegvesen: Kritisk til prosessen

NITO er kritiske til at Statens vegvesen omorganiseres og fragmenteres, uten at man kjenner konsekvensene. Både faglige begrunnelser og økonomiske konsekvenser mangler, og regjeringen innrømmer selv at man ikke har vurdert disse sidene.

Lønnssjekk

God lønnsutvikling for ingeniører i 2018

NITOs lønnsstatistikk viser at lønnsoppgjøret for 2018 i privat sektor ble som forventet. Identiske personer, det vil si medlemmer som også rapporterte lønna si i fjor, hadde en god lønnsvekst på hele 4,3 prosent, mens vi ser at gjennomsnittet ligger på en økning på 2,9 prosent.

Derfor bør du bli studentmedlem i NITO

NITO er Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer, og vi har de beste medlemsfordelene for ingeniør- og teknologistudenter. Se hvorfor over 12 000 studenter har valgt NITO.

Menneske skaper robot - getty images

Hev kompetansen på digitalisering der du jobber

Som tillitsvalgt kan du bidra aktivt i arbeidet med kompetanseutvikling på din arbeidsplass og gi viktige innspill i digitaliseringsprosesser og innføring av ny teknologi. Medbestemmelse og kompetanseutvikling på digitalisering vil gi et løft både for bedriften og for de ansatte.

Se alle aktuelle saker fra NITO