Gå til innhold

Aktuelt

Håndtrykk Foto: Tom Haga

Enighet om ny hovedavtale med Virke HUK

Den nye avtalen har fått forbedringer i bestemmelser om bærekraft og klima, tillitsvalgtes rettigheter, ajourført bestemmelsene om kontrolltiltak og forsterket arbeidet med likestilling og mot diskriminering.

Illustrasjonsbilde arbeidstid lærere med Kjell Ola Aamodt

Ny arbeidstidsavtale for lærerne

Den nye arbeidstidsavtalen for NITOs medlemmer som jobber i skolen gir økt fleksibilitet, en økning av tidsressurspotten i videregående skole og tydeliggjør at undervisning er kjerneoppgaven.

Se alle aktuelle saker fra NITO