Gå til innhold

Personvern på nito.no

For å gi en god brukeropplevelse bruker vi informasjonskapsler (cookies) på nito.no.

NITO registrerer personopplysninger om medlemmene for å kunne gi hjelp ved en evt. streik, konfliktberedskap, juridisk rådgivning og andre medlemsfordeler.

Opplysningene innhentes fra medlemmene selv eller deres tillitsvalgte, samt fra offentlige registre.

NITO er underlagt taushetsplikt. NITO selger ikke personopplysninger til tredjepart.

Formidling av enkelte opplysninger til samarbeidspartnere kan skje i forbindelse med informasjon om medlemsfordeler.

Krypterte lenker

I enkelte situasjoner benytter NITO elektronisk kommunikasjon, e-post/sms til medlemmer som inneholder en kryptert lenke med tilgang til egne opplysninger.

Å være medlem i en fagorganisasjon er sensitiv informasjon. Lenken er kryptert fordi den gir informasjon om at du er medlem i en fagorganisasjon. Opplysningene som du får tilgang til er ikke sensitive og kan for eksempel være knyttet til registrering av interesser, kurs eller lønnsopplysninger.

Fordi lenken kan avdekke medlemskap i fagforening, er den personlig og må ikke videresendes andre.

Ansvar ved feil, mangler og tilgjengelighet

NITO anser informasjonen på sine nettsider som pålitelige, men kan likevel ikke garantere at informasjonen til enhver tid er korrekt, fullstendig eller tilgjengelig. NITO fraskriver seg således et hvert ansvar for feil, mangler og manglende tilgjengelighet på sidene. NITO påtar seg heller ikke noe ansvar for det materiale som er utarbeidet eller publiseres av tredjepart selv om sidene våre inneholder lenker til andre nettsteder.

Personvernombud

Personvernombud for administrativ behandling av personopplysninger i NITO er advokat Beate Sire Dagslet.

Personvernombudet kan nås via e-post:

Personvernombudet er en ordning i kraft av regelverket rundt personvern. NITOs personvernombud er godkjent av Datatilsynet.

Personvernombudet skal bistå den som er ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger (behandlingsansvarlige) i arbeidet med å ivareta personvernet til alle medlemmer og ansatte.