Gå til innhold

NITOs personvernerklæring

Når du er medlem i NITO, deltaker på våre kurs som ikke-medlem, besøker våre nettsider, eller andre av våre digitale kommunikasjonskanaler som eksempelvis Facebook, behandler NITO personopplysninger om deg.

Som medlem og bruker av våre digitale kommunikasjonskanaler skal du være trygg på at dine opplysninger håndteres trygt og sikkert.

Ivaretakelse av personvern og god informasjonssikkerhet har høy prioritet hos NITO. Informasjon er viktig for ivaretakelse av personvernet.

I denne personvernerklæringen informerer vi om hvilke personopplysninger vi behandler, hvorfor de samles inn og behandles, og hvordan vi bruker dem. Den vil også omtale rettigheter du har når vi håndterer dine opplysninger.