ANE listebilde 1.jpg
Styret i ANE møttes i Brussel i desember 2019.

- I ANE jobber vi sammen for å finne løsninger på felles utfordringer. Finland er en pioner innen blant annet kunstig intelligens, som er et viktig fagområde for ANE. Vi håper å kunne dra nytte av denne kunnskapen. Vi skal ikke finne opp hjulet på nytt, i stedet bør vi utnytte forskjellene våre til å skape merverdi gjennom felles innsats, sier han. 

Engineers Finland representerer 150.000 ingeniører, inkludert spesialister med annen teknisk utdanningsbakgrunn. Organisasjonen ble opprettet i mai 2019 og er grunnlagt av Academic Engineers and Architects in Finland, TEK, Technical Association in Finland, TFiF, Engineers in Finland, DIFF og Union of Professional Engineers in Finland, IL. 

Fra 1. januar 2020 vil ANE representere 500.000 ingeniører i regionen.

Felles saker

- ANE er den rette plattformen for å fremme ingeniørfaget i regionen. Medlemskapet vil gjøre det mulig for oss å sette spørsmål knyttet til teknologiske framskritt, bærekraftig utvikling og kompetanse på den politiske dagsorden, uttaler Jari Jokinen, president for Engineers Finland.

ANE arbeider for å sikre et bærekraftig arbeidsliv for ingeniører, og for å synliggjøre ingeniørenes rolle i overgangen til bærekraftige samfunn. 

Jari mener at dette samarbeidet vil gagne Engineers Finland på lengre sikt.

- Sammen kan vi få på plass løsninger innenfor livslang læring, rettigheter og ansvar i utviklingen av AI-systemer, eller benytte oss av beste praksis for grønn omstilling, uttaler han.ANE Finland 3.jpg

ANE ble opprettet i mai 2007 av det danske ingeniørforeningen, IDA, NITO (Norges ingeniør- og teknologorganisasjon) og den svenske ingeniørforeningen Sveriges Ingenjörer. Den islandske foreningen for charterte ingeniører meldte seg inn i ANE 1. januar 2018.

Lær om ANE