- NITO ønsker med dette tilskuddet til IndustriALL Global Union å bidra til kapasitetsbygging lokalt i Tanzania til lokale fagforeninger som TUICO og TAMICO. De gjør et viktig arbeid for å ivareta og sikre rettighetene til sine medlemmer, sier generalsekretær i NITO, Steinar Sørlie.

Visegeneralsekretærer i IndustriAll Global Union, Atle Høie, ønsker det nye samarbeidet med NITO hjertelig velkommen.

- Å bygge organisasjon og kapasitet i fagbevegelsen i alle deler av verden er uhyre viktig. Med samarbeidet med NITO får IndustriALL mulighet til å videreutvikle vårt arbeid med våre to medlemsforbund i Tanzania, sier Høie.

Tanzania føyer seg dermed inn i rekken av afrikanske land der fagbevegelsen får en unik mulighet til å styrke sin posisjon og kjempe for sine medlemmers rettigheter.