- Dette er et viktig nytt kapittel i arbeidet med grønn omstilling, sier NITO-president Trond Markussen.

NITO er den første fagforeningen som melder seg inn i Skift

- FNs klimapanel sier det haster med å få ned utslippene, så det er utrolig viktig at alle drar sammen og spiller hverandre gode i de store omstillingene Norge og verden må gjennom, sier Markussen.

- Uten ingeniørene blir det grønne skiftet vanskelig å få til. Derfor er jeg veldig glad for at vi nå blir med i Skift. Trepartssamarbeidet må brukes mer for at vi skal lykkes.

Rapport om Norges sirkulære potensial 

Skift har flere satsingsområder: Klimaregnskap, grønne innkjøp, utslippsfri transport, klimatilpasning og ikke minst sirkulær økonomi.

Med støtte fra blant andre Skift, Circular Norway og nå NITO, vil det ledende internasjonale forskningsmiljøet Circle Economy utforme en viktig rapport om sirkulær økonomi: Circularity Gap Report Norway.

Denne rapporten skal etablere en standardisert måling av potensialet og barrierene for sirkulær økonomi i Norge.

Steinar S.jpg
NITOs generalsekretær Steinar Sørlie (t.v) og daglig leder i Circular Norway Leif Nordhus er fornøyde med avtalen.

 - Dette vil bli et svært viktig bidrag i det videre arbeidet med sirkulær omstilling i Norge, både for NITO, norske virksomheter og myndighetene, sier NITOs generalsekretær Steinar Sørlie.

- Regjeringen har ennå ikke lagt fram sin varslede nasjonale strategi for sirkulær økonomi, og mange bedrifter som ønsker å gjøre sitt, er usikre på hvor de skal begynne. Rapporten vil gi oss et kunnskapsgrunnlag og vise potensialet som fins for innovasjon og nye forretningsmodeller, sier han.

Circular Norway Leif Nordhus er glad for NITOs støtte

Daglig leder i Circular Norway Leif Nordhus mener at når et så omfattende forskningsprosjekt skal gjennomføres er det avgjørende å ha sterke støttespillere i ryggen.

- Med sitt mangeårige arbeid for sirkulær økonomi er NITO en naturlig bidragsyter til denne rapporten, og vi er veldig takknemlige for å ha dem med på laget, sier Nordhus.