Gå til innhold
2019

Høyesterett: Du har krav på full lønn under permittering i arbeidsgiverperioden

Har du vært permittert og ikke fått full lønn? Det er nå rom for tilbakebetaling. En dom fra Høyesterett slår fast at arbeidstakere har krav på full lønn under permittering i arbeidsgiverperioden. Dommen er helt på linje med NITOs syn.

Partene i rettsaken var Transocean Offshore, representert ved Rederiforbundet, og en arbeidstaker representert ved SAFE med partshjelp fra Industri Energi.

NITO oppfordrer nå tidligere permitterte NITO-medlemmer i bedrifter organisert i Rederiforbundet om å avdekke hvorvidt de har fått en feilaktig avkortning av lønn i arbeidsgiverperioden under permittering. 

Det gjelder ingen begrensning på lønn som overstiger 6G.

NITOs advokater kan kontaktes om dette.

NITO ble i 2017 kjent med at ett av sine medlemmer ikke fikk full lønn under permittering i arbeidsgiverperioden. Medlemmet var permittert fra sin stilling i en virksomhet organisert i Rederiforbundet.

På vegne av medlemmet startet NITO en inndrivelsesprosess. Medlemmet fikk bistand fra advokat Rannveig Arthur i NITO.

Ingen lønnsgrense

Rannveig Arthur kontor.jpg

- NITOs syn har hele tiden vært at det ikke fantes en lovhjemmel for en lønnsgrense, og at det her var tale om en feilaktig rådgivning fra Rederiforbundet, forklarer advokat Arthur (bildet).

NITO innhentet en skriftlig uttalelse om lovforståelsen fra Arbeids- og sosialdepartementet og fikk satt søkelys på problemstillingen også i media. Uttalelsen ble delt med SAFE for å fremme rett i dette spørsmålet, også i Høyesterett.

Permitterte kan ha fått for lite lønn

Saken for NITOs medlem ble stanset av domstolen i påvente av avgjørelsen mellom Transocean Offshore og arbeidstakeren representert ved SAFE.

I tråd med NITOs syn

- Vi er nå svært godt fornøyd med en endelig avklaring i Høyesterett. Resultatet er helt i tråd med NITOs syn vedrørende forståelsen av lov om lønnsplikt under permittering § 4, sier Arthur.

Under oljekrisen var svært mange NITO-medlemmer permittert. - De fleste av våre medlemmer er ansatt i bedrifter organisert i NHO. Vi har ikke hatt slike saker for våre medlemmer i NHO-området, understreker Arthur.

Permittering - nye regler fra 1. januar 2019

  • Arbeidsgivers lønnspliktperiode er utvidet fra 10 til 15 dager.
  • Maks permitteringsperiode er redusert fra 49 uker til 26 uker.

Endringene gjelder for permitteringer som iverksettes 1. januar 2019 eller senere. Permittering regnes som iverksatt den første dagen man er borte fra jobb på grunn av permitteringen.

Spørsmål om lønn eller dine rettigheter?

NITOs temasider om lønn og arbeidsliv (fra A til Å)

Hvor mye tjener en ingeniør?

NITOs lønnsstatistikk viser hva ingeniører og teknologer tjener, og du kan sammenligne deg selv med andre grupper og på alle nivåer (bachelor, master og høyere).

NITOs lønnskalkulator 

Lønnskalkulator, lønnsstatistikker og oversikt på gjennomsnittlig begynnerlønn, gir grunnlag for å underbygge ditt lønnskrav overfor arbeidsgiver. 

Publisert: Sist oppdatert: