Partene i rettsaken var Transocean Offshore, representert ved Rederiforbundet, og en arbeidstaker representert ved SAFE med partshjelp fra Industri Energi.

NITO oppfordrer nå tidligere permitterte NITO-medlemmer i bedrifter organisert i Rederiforbundet om å avdekke hvorvidt de har fått en feilaktig avkortning av lønn i arbeidsgiverperioden under permittering. 

Det gjelder ingen begrensning på lønn som overstiger 6G.

NITOs advokater kan kontaktes om dette.

NITO ble i 2017 kjent med at ett av sine medlemmer ikke fikk full lønn under permittering i arbeidsgiverperioden. Medlemmet var permittert fra sin stilling i en virksomhet organisert i Rederiforbundet.

På vegne av medlemmet startet NITO en inndrivelsesprosess. Medlemmet fikk bistand fra advokat Rannveig Arthur i NITO.

Ingen lønnsgrense

Rannveig Arthur kontor.jpg

- NITOs syn har hele tiden vært at det ikke fantes en lovhjemmel for en lønnsgrense, og at det her var tale om en feilaktig rådgivning fra Rederiforbundet, forklarer advokat Arthur (bildet).

NITO innhentet en skriftlig uttalelse om lovforståelsen fra Arbeids- og sosialdepartementet og fikk satt søkelys på problemstillingen også i media. Uttalelsen ble delt med SAFE for å fremme rett i dette spørsmålet, også i Høyesterett.

Saken for NITOs medlem ble stanset av domstolen i påvente av avgjørelsen mellom Transocean Offshore og arbeidstakeren representert ved SAFE.

I tråd med NITOs syn

- Vi er nå svært godt fornøyd med en endelig avklaring i Høyesterett. Resultatet er helt i tråd med NITOs syn vedrørende forståelsen av lov om lønnsplikt under permittering § 4, sier Arthur.

Under oljekrisen var svært mange NITO-medlemmer permittert. - De fleste av våre medlemmer er ansatt i bedrifter organisert i NHO. Vi har ikke hatt slike saker for våre medlemmer i NHO-området, understreker Arthur.