Kongsberg Maritime har gjennomført store nedbemanninger i 2019, og vil fortsette med dette i år.

19. mars hadde fagorganisasjonene FLT, Fellesforbundet, Lederne, Tekna og Negotia, samt NITO et lenge planlagt møte, som på grunn av koronasituasjonen ble gjennomført på Skype. For NITO deltok president Trond Markussen og NITOs hovedtillitsvalgt Eddy Nynes.

Skypemøte Iselin Nybø liste.jpg
Møtet med statsråd Nybø foregikk via Skype.

Erstatt kortsiktig avkastning med langsiktige investeringer

Kongsberg Gruppens ledelse har satt et krav om 13 prosent avkastning. Fagorganisasjonene mener dette kravet er urealistisk, blant annet på grunn av en aldrende maskinpark i selskapet, samt at koronaviruset har skapt en ny situasjon. Organisasjonene mener at inntjeningskravet bør reverseres.

- Fagorganisasjonenes hovedbudskap til næringsministeren var at hun bør se på hele Kongsberg Maritimes produksjon under ett, fra design til ferdig produkt, samt vedlikehold og ettermarked, sier Trond Markussen. - Vi etterlyste oppgradering av utstyr, og at dette må ses i sammenheng med rollen til den maritime kompetansen i Norge, og bedriftens rolle som viktig hjørnesteinsbedrift.

Viktig for norsk økonomi

Fagforeningene mener at situasjonen gir anledning til å bruke eierskapsmeldingens budskap om å vurdere den maritime klyngen og dens betydning nasjonalt, med hva det innebærer av behov og forvaltning av verdier for framtida.

- Kongsberg Maritime har en sentral og verdensledende rolle i sin produksjon. Ett av fire skip i verdensflåten seiler med utstyr fra selskapet, og det meste av dette er produsert ved fabrikker på Sunnmøre og andre steder langs norskekysten. I senere år har klyngen også utviklet mange miljøvennlige og nyskapende produkter som vil bli viktige i det grønne skiftet, understreker Eddy Nynes, hovedtillitsvalgt for NITO i Kongsberg Maritime.

- Norge er i front internasjonalt innen maritime næringer. Flere kompetansemiljøer på Sunnmøre forsyner hele verdiskapingskjeden: engineering, produksjon, integrasjon, test og service/ettermarked. Klyngen besitter kompetanse som er svært viktig for Norge, og som vil være viktig også framover når vi både skal vedlikeholde og ikke minst utvikle nye produkter i et stadig mer krevende marked, sier NITO-presidenten.

NITO setter stor pris på samarbeidet med lokale og sentrale tillitsvalgte, og mellom fagorganisasjonene. Organisasjonene er enige og de lokale tillitsvalgte samarbeider godt med Kongsberg Maritimes ledelse.

Vellykket salg

Det er ikke første gang fagforeningene danner felles front og går i dialog med myndighetene om dette selskapet. Det var i 2018 at Rolls-Royce ville selge avdelingen som den gang het Rolls-Royce Commercial Marine. NITO og de fem andre organisasjonene jobbet hardt for å finne en ny norsk eier. Lettelsen var stor da Kongsberg Gruppen kjøpte opp selskapet, som ble døpt om til Kongsberg Maritime Commercial Marine. Staten stilte opp med halvparten av kjøpesummen.

- Det er nå viktig for oss at Kongsberg Maritime forstår at vi er inne i en krise som tilsier en annerledes holdning til inntjeningskrav og drift. Vi setter vår lit til at næringsministeren er enig i dette og forvalter det statlige eierskapet. Alle fagorganisasjonene har møtt stor forståelse og velvilje hos stortingsrepresentanter fra FrP, AP, og KrF.

- Dette handler om å ivareta kompetansearbeidsplasser og bærekraften i den maritime klyngen generelt og Møreregionen spesielt, avsluttet Trond Markussen.

Tidligere har fagorganisasjonene har møter med stortingsrepresentantene Sylvi Listhaug (Frp), Terje Aasland (Ap) og Odd Reiten (Krf). 

Møte Listhaug liste.jpg
Møte i Stortinget. Fra venstre: Stortingsrepresentant Sylvi Listhaug (Frp), Oddbjørn Skaare Myklebust (Negotia), Eddy Nynes (NITO) og Monica Paulsen (Negotia).