Maritim industri liste.jpg

En samlet fagbevegelse med medlemmer i maritim industri er bekymret for situasjonen i næringen. Fellesforbundet, Negotia, Lederne, FLT, Tekna og NITO har derfor gått sammen om krav til regjeringen som kan sikre aktivitet i maritim sektor framover.

Brev til regjeringen

NITO-president-Trond-Markussen-NT-02279.jpg- Denne næringen rammes ekstra hardt av både pandemien som herjer i verden og det enorme fallet vi ser i oljeprisen. Dette kan både på kort og lang sikt ramme mange arbeidsplasser i Norge, og i tillegg svekke viktig kompetanse. Norge er ledende innen denne næringen, og tap av oppdrag vil gi tap av kompetanse, sier NITO-president Trond Markussen (bildet).  

Organisasjonene foreslår blant annet følgende:

  • Forsering av statlige skip: Forsering av prosjekter knyttet til nye statlige skip, som staten allerede har planer om å bygge, vil gi økt aktivitet i krisetider. «Vanguard» er et tilnærmet gryteklart konsept for mineoppdrag for sjøforsvaret. Iverksettelse av bygging av to nye forskningsfartøy inkl. tilleggskapasiteter vil gi nye kapasiteter for havforskningen.
  • Innføring av midlertidig og tidsavgrenset ordning med direkte utgiftsføring i O&G: Det betyr at operatørselskapene på norsk sokkel får utsatt noen av skatteinnbetalingene gjennom direkte utgiftsføring. Det vil frigjøre kapital nå, til å gjennomføre konkurransedyktige prosjekter og sikre arbeidsplasser i hele verdikjeden fra verfts- og leverandørindustri til maritim næring i Norge. Den utsatte skatten blir betalt senere, med renter. Forslaget koster i utgangspunktet ikke staten og fellesskapet noe, men vil kunne sikre aktivitet og arbeidsplasser når vi trenger det som mest.
  • Arbeidskapital og finansieringsordninger: Det er avgjørende at myndighetene bidrar til å lette på situasjonen for arbeidskapital og finansieringsutfordringer. Innovasjon Norge må få økte rammer for å avhjelpe næringslivet med toppfinansiering til kritiske formål. Myndighetene må være mer ambisiøse i bruken av offentlige anbud og i større grad etterspørre lav- og nullutslippsteknologi.