Skrevet av Jorunn Birkeland, leder av NITO Petroleum. Først publisert i Stavanger Aftenblad.

Oljenæringen rammes dobbelt akkurat nå. Priskrig, ekstremt fall i oljeprisen og koronapandemi gjør situasjonen prekær. De langsiktige konsekvensene for verdiskaping og arbeidsplassene i bransjen kan bli dramatiske.

Derfor har NITO sendt et brev til regjeringen og Stortinget med innspill om flere aktuelle tiltak for næringen for å hindre unødvendig massiv nedbemanning, arbeidsledighet og tap av kompetanse.

Midlertidig endring i skatteregimet

Kontantstrøm og likviditet er avgjørende for at olje- og gasselskapene fortsatt skal kunne investere i modifikasjoner, prosjekter og nye utbygginger.

Derfor har bransjen spilt inn et forslag om midlertidig endring i skatteregimet som raskt kan gi effekt; nemlig innføring av mulighet for direkte utgiftsføring.

NITO ber på vegne av sine 91.000 medlemmer om at dette forslaget om direkte utgiftsføring vedtas og gjennomføres så raskt som mulig.

Dette vil stimulere til aktivitet og sikre kontinuitet i både operatør- og leverandørselskaper. Det vil også bevare nødvendig kompetanse og kapasitet som grunnlag for utvikling av ny bærekraftig industri.

Skatteforslaget kan bety «å være eller ikke være» for så mange som 40.000 arbeidsplasser. Det vil si at tusenvis av mennesker vil kunne drive med verdiskaping istedenfor å måtte gå på Nav.

Dette tiltaket kan også bety mye for å holde hjulene i gang på flere av de eldre anleggene offshore. Mange anlegg trenger oppgraderinger og nye brønner for å være levedyktige i årene framover.

Et annet viktig poeng er også alle miljøtiltakene og prosjektene som ligger på plan! Dette er prosjekter som skal bidra til mer effektiv bruk av energi, elektrifisering og mindre utslipp av CO₂. Uten skattetiltaket står flere slike «grønne» prosjekter i fare for å stoppe opp.

Utsettelse av skatt

NITO Petroleum vil presisere at skatteforslaget ikke betyr skattelette, men en utsettelse av skatt. Dette tiltaket er enkelt, kostnadsfritt og svært virkningsfullt.