Sund sitter i NITOs etikkomité og er en av NITOs seks deltakere på arrangementet AI Hackathon 2.

Ingeniører og teknologers ansvar

Kunstig intelligens har hittil vært noe man bare ser på film, men science fiction er i ferd med å bli til “science fact”.

- Kunstig intelligens (AI) er over alt nå. AI tas i bruk på veldig mange områder i både privat næringsliv og offentlig forvaltning. Det som er viktig, er at vi fortsetter å diskutere kunstig intelligens, at vi fortsetter å regulere den og at vi fortsetter å jobbe for at den utvikles og tas i bruk på en måte som gagner oss og ikke skader oss, sier Sund (bildet under).

Bjorn-Tore-Sund .JPG- Vi ingeniører og teknologer som jobber med AI, står i frontlinjen. Vi blir konfrontert med etiske dilemmaer og problemstillinger hver dag. Det er veldig spennende, men det legger også et stort ansvar på våre skuldre.

Sund etterlyser mer grunnleggende etisk debatt og bevissthet.

- Jeg ser ofte at de som jobber med AI i hverdagen har mest lyst til å diskutere konkrete problemstillinger og få konkrete svar.

- Ofte mangler det en grundig gjennomarbeidet idé om hva etikk er og hvordan man skal fatte etiske beslutninger – enten sånne beslutninger fattes av mennesker eller maskiner. Dette er et tema NITOs etikkomité har jobbet med siden starten, og der håper jeg vi kan bidra i diskusjon også på denne arenaen.

Lovverk henger etter

Utviklingen av kunstig intelligens skjer stadig fortere. Politikerne forsøker å regulere teknologien, men lovverk er gjerne utdatert allerede når et parlament får vedtatt det.

- Vi må avdekke avstanden mellom eksisterende regelverk og situasjonen på det digitale “gølvet” nå, og samarbeide med politikerne så lovgivningen kan henge med, oppfordrer Sund.

Han mener at virksomheter som arbeider med kunstig intelligens, også selv må være bevisste på sitt ansvar. - Her må bedriftene få forpliktende etiske retningslinjer på plass og sikre at disse blir fulgt, ikke minst under arbeidet med kunstig intelligens – ikke bare i forkant og etterpå.

AI Hackathon 2

Hackatonet arrangeres digitalt av den nordiske ingeniørforeningen ANE 3.-4. september.

Møtet er en oppfølging av det vellykkede første hackatonet i 2018. Målet er å diskutere etiske dilemmaer, dele erfaringer, bygge nettverk og utvikle anbefalinger og etikk rundt kunstig intelligens.

- Det viktigste med dette arrangementet er at temaet etikk og kunstig intelligens blir holdt på dagsorden og diskutert. Hvordan sørger vi for at datamaskiner opptrer etisk? Hva gjør vi når de ikke gjør det? Hvem har ansvaret for at de gjør det? Disse spørsmålene må vi stille igjen og igjen, avslutter Sund.