- Mange av NITOs medlemmer i privat sektor benytter seg av muligheten til å kjøpe rabatterte aksjer i bedriften de jobber i. Nå har man en liten skattefordel ved slike kjøp. Vi mener det bidrar til at vanlige folk kan være medeiere i næringslivet og dermed er det samfunnsnyttig, sier Trond Markussen, president i NITO.

I dag kan ansatte kjøpe aksjer med rabatt i den bedriften der de er ansatt, uten å skatte av fordelen. Dette gjelder innenfor en grense på 25 prosent av aksjeverdien og opp til 7 500 kroner. I sitt tilleggsforslag til statsbudsjettet har regjeringen foreslått å fjerne denne skattefordelen.

NITOs medlemmer i Telenor er blant dem som har tilbud om å kjøpe aksjer. Sammen med Tekna og Negotia har de sendt et brev til Stortingets finanskomite og politiske ledelse i Finansdepartementet der de ber om at ordningen videreføres.

Møte i Stortinget

NITO hadde 19. november møte med medlem av finanskomiteen Frode Jacobsen (AP) om saken. Trond Markussen møtte Jacobsen sammen med NITOs konserntillitsvalgte i Telenor Harald Stavn og avdelingsdirektør Jan Pieter Groenhof (bildet).

Møte med Ap Stortinget.jpg

I møtet fikk NITO lagt fram hvordan medeierskap for ansatte kommer både ansatte, bedriften og samfunnet til gode.

- Det var et konstruktivt møte, men vi fikk ingen konkrete løfter om endringer, sier Markussen.

- Vi har forventning om at regjeringen utreder konsekvenser før de vedtar endringer som vanlige ansatte taper på. Om aksjerabatten fjernes nå så bør de komme tilbake med et revidert forslag så snart som mulig.

Populær ordning

Også konserntillitsvalgt Harald Stavn hadde mye på hjertet i møtet.

- Det er jo ikke slik at regjeringen får skatteinntekter på over 100 millioner ved å fjerne rabatten, hvis det fører til at langt færre kjøper aksjer, sier han.

- Telenors ansatte har sluttet aktivt opp om ordningen så lenge aksjerabatten har bestått, og vi vet at ansatte i mange andre virksomheter får ekstra eierskap gjennom tilsvarende ordninger.