Våren 2020 ble NITO med i et prosjekt kalt Grønn industri 21. Prosjektet skal finne et felles grunnlag som industriaktører og klimabevegelse kan være enig om.

Dialog og allianser

Portrett til place.JPG- Alt for ofte står industri og miljøengasjement mot hverandre i et polarisert ordskifte. Vi får ikke gjennomført det grønne skiftet slik. Industriledere, klimaaktivister, fagbevegelse, myndigheter med flere er nødt til å finne felles grunn og samarbeide om den grønne omleggingen. Dette prosjektet er ment å være en arena for dette, sier Markussen (bildet).

- Hvordan kutte klimagassutslipp globalt på en måte som skaper grønne arbeidsplasser nasjonalt? Hvordan forene statens finansielle styrke og næringslivets kompetanse i målrettede tiltak som hjelper norsk industri over på et grønt spor? Vi er opptatt av hvordan fagorganisasjoner, politikere og næringsliv kan spille på lag for å skape grønne arbeidsplasser. Målet er å få klimapolitikken inn i industripolitikken og industripolitikken inn i klimapolitikken, forklarer NITO-presidenten.

Norges store fortrinn

Prosjektet jobber opp mot alle partiene på Stortinget og vil fokusere på to områder hvor Norge har store fortrinn: Industri i og rundt petroleumsnæringen, og kraftforedlende landbasert industri.

Grønn industri logo.jpgProsjektet publiserer en rekke rapporter. Til våren er det planlagt en mulig partilederdebatt og flere rapporter skal slippes, blant annet "Klimaomstilling og redusert norsk oljevirksomhet". Rapporten skal se på mulighetene for å trappe grønn industriutvikling kraftig opp etter hvert som aktiviteten i petroleumsvirksomheten går ned.

Rapporter til inspirasjon

- Rapportene står for forfatternes regning og skal ikke leses som et uttrykk for verken hva NITO eller andre tilsluttet Grønn industri 21 mener, presiserer Markussen.

- Likevel kan det være mye her som vi vil bruke som inspirasjon i dialogmøtene vi skal ha om bærekraftig industri framover. Målet er å vedta ny politikk på dette feltet på NITOs kongress 2021. Sammen med Manifest, Framtiden i våre hender, Fellesforbundet i Aker ASA, professor Jørgen Randers, Norsk Tjenestemannslag og Natur og ungdom sitter NITO i prosjektets dugnadskomité og har en hånd på styringen. Vi er også med på å finansiere prosjektet, sier han.

God grønn butikk

Presidenten har store ambisjoner for samarbeidet.

- Verden skriker etter fornybar energi, bærekraftig industri og andre grønne løsninger. Ett problem er mangel på kunnskap og finansiering. Norge kan utgjøre en forskjell her. Vi har gode fagmiljøer i industri innen alt fra karbonfangst og -lagring til havvind, og vi har finansielle muskler blant annet gjennom oljefondet.

- Vi kan bli et eksempel til etterfølgelse gjennom å utvikle grønne industriløsninger. Det grønne skiftet kan både redde verden og bli god butikk for Norge. Grønn industri 21-prosjektet er et viktig første skritt, avslutter Trond Markussen, som dessuten ser fram til at prosjektet også vil gi innspill til utviklingen av NITOs politikk for bærekraftig industri til kongressen senere i år.

Publiserte rapporter fra Grønn industri 21-prosjektet: 

 • Fremtidens industrinæringer, delrapport III: Hydrogen og karbonfangst 
 • Fremtidens industrinæringer, delrapport II: HAVVINDSATSNINGEN 
 • Fremtidens industrinæringer, delrapport I: HAVVIND 
 • Bygg fremtidens grønne industrinasjon med statlige investeringer (aug. 2020) 
 • Industrial decline – industrial potential – The decline of Norwegian Industry and Need for a Green Path (mars 2020) 
 • En revidert handlingsregel for det grønne skiftet 
 • Polariseringsrapporten 
 • Den grønne kjempen 
 • Grønn skipsfart
 • Kraftintensiv industri 

 Kommende rapporter:

 • Kinas grønne industriskifte 
 • Klimaomstilling og redusert norsk oljevirksomhet 

Last ned rapportene her.