Hydro selger forretningsområdet Rolling. Transaksjonen omfatter syv anlegg, ett FoU-senter og internasjonale salgskontorer, i tillegg til rundt 5 000
ansatte hvorav 650 i Norge og resterende hovedsakelig i Tyskland.

- Dette er tragisk. Nå selger Hydro sitt gull, ja Norges gull. Hydro Rolling går med milliardoverskudd og utgjør en stor andel av inntektene til Hydro, sier Markussen.

Han peker på at alle fagorganisasjonene er imot et salg, det er ganske sterkt med tanke på hvor ulike organisasjonene er er.

Markussen frykter de norske virksomhetene innen noen år blir solgt eller avviklet.

- Jeg er dessuten svært bekymret for de ansattes pensjonsrettigheter. Hydros uttalelser om pensjon i forbindelse med salget gjør oss usikre. NITO forutsetter at lønns- og arbeidsvilkår, inklusive pensjonsrettigheter, videreføres uten tap for ansatte. 

Lønnsomme og framtidsrettede verk

Svein Kåre portrett.JPG- NITO oppfatter at argumentet for å selge Hydro Aluminium Rolled Productions er at selskapet ikke har høy nok avkastning. NITO har forståelse for at Hydro selvsagt skal tjene penger, men de norske valseverkene går faktisk med solid overskudd. Fabrikkene på Karmøy og i Holmestrand er lønnsomme verk med høy kompetanse, beviselig omstillingsevne og fulle ordrebøker. Det alene bør være god nok grunn til å beholde disse verkene, sier NITOs hovedtillitsvalgt i Hydro Svein Kåre Sund (bildet).

- Hydro Rolling er også fremhevet som virksomhetens miljøfyrtårn, i det perspektivet er det uforståelig at de nå kvitter seg med denne virksomheten, sier Markussen. 

Sund er enig. - Å satse på slik industri er en uvurderlig investering i framtiden. Et salg er et skritt i feil retning. Hydros rolle som teknologisk og miljømessig fyrtårn kan forvitre.